Chấn hưng Phật giáo: Điều gì đang xảy ra tại GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc...

Một vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ trước Đại hội GHPGVN tỉnh năm 2012, PG Vĩnh Phúc đang nổi lên là một trong số các “điểm nóng” về công tác nhân sự. Trong các cuộc họp của Thường trực HĐTS (Số: 190 /NQ/HĐTS ra 29 tháng 6 năm 2014), chư tôn đức đã ra nghị quyết giải quyết công tác nhân sự Phật giáo một số tỉnh thành trong đó có Vĩnh Phúc nhưng cho tới thời điểm này chưa được giải quyết.

Tinh thần Phật giáo thống nhất: Thống hợp trong thanh tịnh

(1) Thiếu hàng giáo phẩm tôn túc lãnh đạo. (2) Thiếu một hệ thống tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất. (3) Thiếu sự hòa hợp của tăng già. (4) Thiếu tinh thần lục hòa đồng tu của tứ chúng. (5) Thiếu chánh niệm và thanh tịnh làm căn bản tu hành.

Để lãnh đạo GHPGVN nhận việc chứ không chỉ nhận chức

"Tôi luôn có suy nghĩ những ai được Giáo hội suy cử thì ta nên lãnh việc chứ không nên lãnh chức…"

Tin Phật, nhưng chối bỏ đạo Phật, bài 1

Con số chỉ gần 7 triệu tín đồ là con số thôi thúc hoạt động chấn hưng Phật giáo, thì bị phủ nhận. Còn con số nào đó có lợi cho uy tín, thì chắc chắn chỉ làm vừa lòng một số người, nhưng không giúp ích cho chấn hưng Phật giáo.

Chấn hưng Phật giáo: "Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả"

Đúng là hiện nay, tổng số tín đồ Ky tô giáo tại Việt Nam chưa đến mức 10% dân số. Nhưng nó đang ở mức tăng theo hướng có lợi cho Ky tô giáo, và đang tiến dần tới mức 10% dân số.

Đạo tràng hộ niệm từ điểm nhìn chấn hưng Phật giáo

Đó là hiện tượng bùng phát các đạo tràng hộ niệm tự phát. Qua văn bản mới đây của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chúng ta có thể thấy vấn đề không hề nhỏ. Trong thực tế, đạo tràng hộ niệm tự phát đang phát triển mạnh trên phạm vi toàn quốc, chứ không riêng trên địa bàn tỉnh nào.

Xu hướng“thế tục hóa” trong Phật giáo hiện nay

Phật giáo truyền vào Việt Nam từ những năm đầu Tây lịch. Hơn hai ngàn năm có mặt trên đất nước ta, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật có mặt trong thế gian, không rời khỏi thế gian mà có thể nhận thức rõ được.

Đào tạo Tăng Ni sinh dân tộc thiểu số vùng cao

Trong một bài viết trước, chúng tôi đã nêu vấn đề, vì sao chưa có liệt vị giáo phẩm tôn đức người dân tộc thiểu số (miền cao, không gồm dân tộc Khmer và dân tộc Hoa)?

Chấn hưng Phật giáo: Vẫn là yêu cầu hết sức cấp thiết

Chấn hưng Phật giáo vẫn là một yêu cầu cấp thiết đối với Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Tổ chức lễ Phật đản: Bài 6 – dự báo

Dù lễ Phật đản vẫn là ngày lễ tôn giáo thứ 5 tại Việt Nam, nhưng khoảng cách so với Noel, phục sinh ngày càng lớn ra, ảnh hưởng xã hội của lễ Phật đản ngày càng giảm sút, dù quy mô tổ chức vẫn vậy.

Bài xem nhiều