Trang chủ Tin tức Đồng Tháp: Đại lão HT. Thích Thiện Tâm, TV HĐCM viên tịch

Đồng Tháp: Đại lão HT. Thích Thiện Tâm, TV HĐCM viên tịch

84
0

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————-
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017


CÁO PHÓ

–   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

–   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

–   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TÂM

–  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp;

– Trụ trì chùa Chánh Giác, Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 14giờ30 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 11/7/Đinh Dậu) tại chùa Chánh Giác, Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.


* Trụ thế        : 90 năm

 * Hạ lạp          : 70 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 7giờ 00, ngày 2/9/2017 (12/7/Đinh Dậu).

– Kim quan Đại lão Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Chánh Giác.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 9giờ 00 phút ngày 2/9/2017 (12/7/Đinh Dậu).

– Lễ truy niệm vào lúc 10giờ 00 phút ngày 4/9/2017 (14/7/Đinh Dậu); sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng trà tỳ và hỏa tang tại Nhà hỏa táng Thành Phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here