Trang chủ Tu học Hải Phòng: Lễ quy y cho 600 khóa sinh tham dự KTMH...

Hải Phòng: Lễ quy y cho 600 khóa sinh tham dự KTMH tại chùa Vẽ

61
0

Trước khi truyền Tam Quy, ngũ giới cho các khóa sinh, Ni Sư Thích Tâm Chính đã giảng cho các em hiểu thế nào là Tam Quy? ngũ giới bao gồm những giới gì? Nếu các em giữ được 5 giới này thì các em sẽ có được những lợi lạc gì?

Quy là trở về, Y là nương tựa. Tam Bảo là ba ngôi quý giá: Phật, Pháp và Tăng. Quy y tam bảo là trở về nương tựa 3 ngôi báu : Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.  Quy y là một quyết định tích cực, mở ra hướng đi hiền thiện, an lạc trong cuộc đời. Chúng ta quy y là để phát triển con đường tâm linh của mình để có khả năng giúp đỡ tốt hơn cho tha nhân. Chúng ta bước vào con đường Phật giáo để vừa phát triển tự thân, vừa học cách giúp ích cho mọi người. Quy y đúng hơn là một quyết định học hỏi, tìm hiểu mọi thứ tồn tại như thế nào thông qua những nguyên lý của Phật giáo.

Năm giới trong Phật giáo được thiết lập dựa trên nguyên lý lấy mình làm tiêu chuẩn để quyết định hành động như thế nào trong mối quan hệ với tha nhân. Nguyên lý này được diễn tả bằng cụm từ: “xem mình như người khác và người khác như mình”. Phương pháp ứng dụng nguyên lý này là trao đổi bằng tưởng tượng giữa mình và người khác. Để quyết định nên hay không nên thực hiện một hành động nào đó, chúng ta lấy mình làm tiêu chuẩn đánh giá, xem những gì là hạnh phúc và những gì là khổ đau đối với mình. Để từ đó quán chiếu người khác trên căn bản đều giống mình, những gì hạnh phúc và khổ đau với mình thì cũng chính là hạnh phúc và khổ đau đối với người khác. Chúng ta không muốn người khác gây khổ đau cho mình thì chúng ta không được gây khổ đau cho người khác. 

Sau buổi thuyết giảng về Tam Quy, Ngũ giới Ni Sư Thích Tâm Chính đã làm lễ quy y Tam Bảo cho gần 600 em khóa sinh có mặt tại giảng đường, các em đã quỳ lên, chắp tay và phát nguyện trọn đời quy y Phật, quy Y Pháp, quy Y Tăng. Và kể từ giờ phút này các em đã chính thức trở thành những người Phật tử ( là con Phật), khi đã là con Phật thì phải học theo hạnh của đức Phật, nói gương đức Phật, áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, không còn khổ đau.

Trước khi kết thúc buổi lễ Quy Y Tam Bảo, Ni Sư Thích Tâm Chính đã dặn dò các em phải cố gắng học tập tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, phải luôn biết yêu thương mọi người, xứng đáng là những người con của đức Phật, xứng đáng là những Phật tử, thể hiện được tinh thần Bi – Trí – Dũng của nhà Phật.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận :

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here