Trang chủ Tin tức Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới Giới tử tại Đại giới...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới Giới tử tại Đại giới đàn Nghệ – Tĩnh năm 2023

93
0

Chiều ngày 26/03/2023 – ngày hành sám cuối cùng của Đại giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2023, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã quang lâm về chùa Diệc (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) giáo giới cho 26 Giới tử về tầm quan trọng của giới luật đối với đời sống người tu sĩ.

 

Trước ngày chính thức được tấn đàn thụ giới, các Giới tử sẽ phải trải qua ba ngày hành sám để sám hối những tội lỗi trong nhiều đời nhiều kiếp, giúp thân tâm thật sự thanh tịnh, chí thiết chí thành cần cầu giới pháp.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

 

Trên đời có 3 hạng người, đó là hạng người từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ ánh sáng đi ra ánh sáng và từ ánh sáng đi vào bóng tối. Người xuất gia chính là người rời khỏi cuộc sống thế tục, bước vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và nói Pháp của Như Lai; có nghĩa là hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng và mãi mãi đi trên con đường ánh sáng giải thoát giác ngộ. Qua đây, Hoà thượng đã trích dẫn câu chư Tổ dạy trong Truy Môn Cảnh Huấn nói về công đức xuất gia siêu thế, để nhấn mạnh cho các Giới tử hiểu rằng bậc xuất gia chính là bậc trượng phu xuất trần thượng sỹ, tâm hình dị tục phát túc siêu phương, cần phải sống khiêm cung lễ độ, thiểu dục tri túc, thân tâm đều phải xuất gia, lấy việc “đến nơi cao thắng” là đích đến cuối cùng. Và Giới luật chính là “phòng phi chỉ ác”, là ngọn đèn, là tràng hoa anh lạc, là chiếc áo giáp kiên cố bảo vệ người tu sỹ; Đức Phật chế ra các giới để nếu người con Phật giữ được giới nào sẽ có công năng giải thoát được giới đó.

   

Hoà thượng sách tấn các Giới tử bước vào thụ giới phải hiểu tầm quan trọng của giới luật, từ đó luôn lấy giới luật làm thầy, bởi nơi nào giới luật được nghiêm trì thì nơi đó Phật pháp được xương long. Người biết giữ giới thì thân tuy cách Phật nhưng tâm Phật ngay trước mắt. Đất nước nào cũng phải thượng tôn pháp luật, trong mỗi gia đình cũng cần có những quy định riêng, vì vậy trong Đạo cũng lấy giới luật làm quan trọng. Người xuất gia chính là vị khất sỹ trên xin giáo pháp của mười phương chư Phật để tu thân, dưới xin thức ăn của đàn Việt để độ thân.

  

Đặc biệt, Hoà thượng nhấn mạnh “Ví như người ngã xuống nước nếu có phao mà không biết dùng thì sẽ chết đuối. Người xuất gia nếu đã thụ giới mà không biết giữ giới thì thật đáng trách”. Sau cùng, Hoà thượng mong các vị Giới tử hãy giữ thân tâm thanh tịnh, giữ bồ đề tâm kiên cố, khát ngưỡng cần cầu và phát nguyện thụ trì giáo pháp suốt cả cuộc đời, tinh tiến tu tập, trau dồi tam vô lậu học, để trở thành người tu sỹ thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh, giúp Phật pháp ngày càng xương minh.

Nguồn: PSO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here