Trang chủ PGVN Nhân vật Khung ảnh vượt thời gian: Hội Đồng chứng minh – Hội Đồng...

Khung ảnh vượt thời gian: Hội Đồng chứng minh – Hội Đồng Trị Sự TW GHPG VN Trang Nghiêm thành kính Vấn An Đức Pháp Chủ – Tổ Đồng Đắc .

461
0
Từ phải qua:Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Hào ( Chùa Đọ)
Trưởng Lão Hoà Thượng : Kim Cương Tử ( Chùa Trấn Quốc)
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thuận Đức ( Chùa Đại Bi)
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tâm Tịch( Chùa Quán Sứ)
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Quảng Mẫn(Chùa Quán Trữ)
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tâm Thông ( chùa Vọng cung)
 Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Hiền (Chùa Linh Quang – Trà Lũ Trung)
Hoà Thượng Thích Thanh Tứ ( Chùa Nho Lâm)
Vấn an Đức Đệ nhất pháp chủ Thích Đức Nhuận tại chốn Tổ Hồng Phúc- Hoè Nhai.
(Ghi chú: Hình ảnh, tác giả chưa ghi rõ năm nào)

Nhân Phúc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here