Trang chủ PGVN Nhân vật Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Linh Ứng Thị Cấm- Sư Tổ...

Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Linh Ứng Thị Cấm- Sư Tổ Cao Chân Thường

437
0
Tổ Linh Ứng Thị Cấm- Sư Tổ Cao Chân Thường -người làng Sở Thượng thuộc dòng Họ Cao nổi tiếng thi thư lễ nghĩa trong làng ngài xuất gia thuộc Sơn Môn Bà Đá Thế hệ Thứ 6 dòng Lâm Tế. Ngài là đệ Tử Tổ Đệ Ngũ- Tâm Khoản và là sư huynh Tăng Cang Đỗ Văn Hỷ chùa Bà Đá.
“…Hoà Thượng Cao Chân Thường một vị Lão Tăng đã gần tám mươi tuổi trụ trì chùa đã ngót bẩy mươi năm . Hoà Thượng là một vị tu hành chân chính , yêu nước , nhiệt tình được Tăng Già Sơn Môn , nhân dân địa phương và tín đồ tôn kính quý trọng”
Về phụng đạo, Hoà Thượng đã dự trên ba mươi khoá Hạ , từng là vị Thượng Toạ Giảng Sư của Tổ Đình Linh Quang.”
Chùa Linh Ứng có Hoà Thượng Cao Chân Thường trụ trì làm cho Phật Điện Trang nghiêm thiền lâm sáng lạn thật là:
Chùa Linh Ứng xã Xuân Phương
Cảnh đây có đức Chân Thường sáng trong
Thanh tu giản dị nâu sồng
Yêu đời yêu đạo có công đức nhiều.
Hà Nội Mùa Hè năm 1977” Đinh Tỵ”
Biên soạn
Vũ Nguyên Hồng.

CTV  (Nguồn: Nhân Phúc)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here