Trang chủ Blog chùa Lễ thế phát xuất gia tại chùa Hoằng Pháp

Lễ thế phát xuất gia tại chùa Hoằng Pháp

116
0

Ra khỏi nhà phiền não là đoạn trừ những phiền não như tham, sân, si nhờ vào sự tu tập giới, định, tuệ. Người tu khác người thế gian ở giới luật và đạo đức, do đó khi đã xuất gia để trở thành hàng ngũ trong Tăng bảo thì phải thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Xuất Tam giới gia là ra khỏi nhà Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới, muốn được như thế thì phải tinh tấn đoạn trừ phiền não để có thể chứng đắc đạo quả.

Ngày 12/05/2015 (nhằm 25/03 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Thế Phát Xuất Gia cho các thiện nam tử dưới sự chứng minh và tham dự của chư Tăng bổn tự cùng gần 2000 Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 79.

“Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà những người đệ tử Phật luôn hướng đến. Quá trình truyền đăng tục diệm ấy đã trải qua hơn 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật còn tại thế. Chính từ tâm nguyện đó, chùa Hoằng Pháp hằng năm vẫn tổ chức thế phát xuất gia cho các thiện nam tử có nguyện vọng đi theo con đường xuất thế. Để được xuống tóc, quý chú tập sự phải trải qua ít nhất 6 tháng tu tập tại bổn tự. Trong thời gian đó chư Tăng sẽ xét đạo đức, hạnh kiểm, tác phong của từng người. Ngoài ra các chú phải thuộc lòng các thời khóa tụng và đặc biệt là không mắc phải các già nạn của người xuất gia.

Sau khi quang lâm giảng đường và tiến hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đại diện các giới tử dâng lời tác bạch xuất gia. Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đồng ý và hứa khả, đồng thời Thượng tọa cũng đã ban những lời pháp nhũ khai đạo cho các giới tử trước khi thế phát.

Các thiện nam tử là những người có căn lành, phước đức và nhân duyên rất lớn, tuy còn trẻ mà đã nhận ra sự vô thường, giả tạm của thế gian để sớm cầu giải thoát. Xuất gia không phải là việc mà người thiểu trí tầm thường có thể làm được, đòi hỏi phải có chí nguyện và lòng từ bi đối với chúng sinh, ngoài ra cần phải có sự hi sinh và quyết tâm hướng đến con đường giác ngộ giải thoát.

Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và nhà Tam giới. Ra khỏi nhà thế tục là cắt đứt những tình cảm ái luyến của gia đình, bà con, họ hàng để mở rộng tình thương với tất cả chúng sanh. Ra khỏi nhà phiền não là đoạn trừ những phiền não như tham, sân, si nhờ vào sự tu tập giới, định, tuệ. Người tu khác người thế gian ở giới luật và đạo đức, do đó khi đã xuất gia để trở thành hàng ngũ trong Tăng bảo thì phải thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Xuất Tam giới gia là ra khỏi nhà Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới, muốn được như thế thì phải tinh tấn đoạn trừ phiền não để có thể chứng đắc đạo quả.

Là người xuất gia phải sống cho xứng đáng với chí nguyện của mình, làm cho Tăng đoàn hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, đừng trở thành trùng sư tử ăn thịt sư tử. Tu tập giải thoát cần phải có sự quyết tâm, ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn, chông gai và thử thách. Người xuất gia là người gánh vác sự nghiệp hoằng pháp chứ không phải xuất gia vì sự tầm cầu hưởng thụ dục lạc của thế gian, do đó cần sống đời thiểu dục tri túc, đừng để vướng mắc vào ngũ dục: tài, sắc, danh, thực thùy.

Sau khi ban những lời pháp vàng ngọc cho các giới tử, Thượng tọa đã tiến hành nghi thức thế phát cho quý chú. Tiếp đến, Thượng tọa giải thích về ba bài kệ đọc trong lúc thế phát để những vị tân xuất gia có thể tu tập và hành trì. Cuối buổi lễ, các chú lần lượt lên nhận Pháp danh và quà tặng từ Thượng tọa trụ trì. Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here