Trang chủ Tin tức Thông báo Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội) không còn là tu sĩ...

Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội) không còn là tu sĩ của GHPGVN

228
0

Trước đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được Thông báo số 327/TB.HĐTS, ngày 23/9/2016, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc thu hồi các giấy tờ của cá nhân Tu sĩ Thích Quảng Hội (tên khai sinh Tôn Thất Huy) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp gồm : 

 1.Giấy Chứng điệp thọ giới, mã số 2485, cấp ngày 15/5/2004, cấp cho Thích Quảng Hội (tên khai sinh Tôn Thất Huy).

2.Giấy Chứng nhận Tăng Ni, mã số 17872, cấp ngày 15/3/2009, cấp cho Thích Quảng Hội (tên khai sinh Tôn Thất Huy).

Tiếp đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh cũng đã có thêm thông báo số 439 /TB-BTS.PGTP gửi đến quý Ban Trị sư Phật giáo 24 Quận/huyện về quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội PGVN. Đồng thời, dựa theo kết luận của Hội đồng Yết ma , BTS GHPG TP.HCM, Ban Tăng Sư GHPGVN TP.HCM khẳng định hiện nay Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội)  không còn là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


1475117962755_1031.jpg

Ngày 17/06/2016 (nhằm ngày 13/05/Bính Thân) BTS GHPGVN TP.HCM đã thành lập Hội đồng Yết ma thi hành Giáo luật  về hành vi  vi phạm giới luật của ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội)


Thông báo  số 439 /TB-BTS.PGTP còn chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Gò Vấp có trách nhiệm thu hồi Giấy Chứng điệp thọ giới và Giấy Chứng nhận Tăng Ni của Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội) nộp về Văn phòng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo này. 

Được biết, kể từ thời gian ra thông báo trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh không còn chịu trách nhiệm về tư cách Tu sĩ đối với Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội), đồng thời không cho phép Ông sinh hoạt Phật sự dưới mọi hình thức của người tu sĩ Phật giáo trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Nếu có các vấn đề kiện tụng khác liên quan đến Ông Tôn Thất Huy (Thích Quảng Hội), các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo luật dân sự.   

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here