Trang chủ PGVN GHPGVN Phật giáo Thừa Thiên Huế… nhiều Phật sự ích đạo lợi đời

Phật giáo Thừa Thiên Huế… nhiều Phật sự ích đạo lợi đời

86
0

…Các tầng lớp Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam bao giờ và lúc nào cũng là lực lượng hăng hái đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đánh đuổi ngoại xâm, mang lại độc lập thống nhất tổ quốc và là thành viên tin cậy của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hoà bình xây dựng đất nước.


Chúng ta tin tưởng truyền thống đồng hành và gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc sẽ mãi mãi là ngọn đuốc sáng ngời trong sứ mạng phụng sự tương lai đất nước…


Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và sự nỗ lực tinh tiến hoạt động của Chư tôn Hoà thượng, Chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni các hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà đã không ngừng phát triển về mọi mặt mang lại nhiều Phật sự ích đạo lợi đời. Hệ thống tổ chức Giáo hội được kiện toàn và phát triển ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh.


Công tác đào tạo, giáo dục Tăng tài được quan tâm, chú trọng từ hệ sơ cấp cho đến bậc Đại học Phật giáo; công tác hoằng dương Chính pháp được mở rộng cả nội dung và phạm vi truyền bá. Công tác từ thiện xã hội, cứu khổ độ sinh, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, người khó khăn, tham gia xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá trong cộng đồng đã được nhiều kết quả khích lệ.


Công tác ban giao quan hệ quốc tế được mở rộng, đặc biệt đã xây dựng được mối quan hệ khăn khít giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà và Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Savanakhet và Chămpasắc của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; cũng như qua hai lần đón tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Tăng thân Làng Mai nước Cộng hoà Pháp đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào trong nước và quốc tế khi đến Huế. Công tác trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới nhiều tổ đình, tự viện, Niệm Phật Đường, tiêu biểu như chùa Từ Đàm, chùa Thiên Mụ, chùa Thánh Duyên, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Trung tâm Văn hoá Phật giáo Liễu Quán…


Những kết quả trên đây đã thể hiện Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc trên tất cả mọi lĩnh cực. Quan hệ giữa Giáo hội và chính quyền ngày càng khăn khít. Trong tinh thần chung đó, tôi mong rằng Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thức V chắn chắn sẽ phát huy tốt những kết quã đạt được để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sanh, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp. Và trong giờ phút này, chúng ta hoan hỷ nhờ vào lòng tin Tam bảo, tin Chính pháp và tin vào một tương lai sáng lạng của đất nước…


Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V cơ bản đã hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ, nội dung của Đại hội sẽ mở ra một triển vọng mới về sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà nhằm thực hiện tốt nhất phương châm, đường hướng hành đạo mà Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra …


(trích phát biểu của ông Ngô Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here