Trang chủ Tin tức Thông báo Thư mời viết tham luận tham gia Hội thảo thường niên cấp...

Thư mời viết tham luận tham gia Hội thảo thường niên cấp quốc gia “Nghiên cứu Hán Nôm năm 2021”

495
0

Ban Tổ chức Hội thảo thường niên cấp quốc gia “Nghiên cứu Hán Nôm năm 2021” trân trọng kính mời quý vị viết tham luận tham gia Hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi, đánh giá một số vấn đề trong lĩnh vực Hán Nôm theo những thông tin cụ thể sau đây.

1. THÔNG TIN HỘI THẢO

– Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

– Thời gian tổ chức (dự kiến): 27/8/2021 (thứ Sáu).

– Địa điểm tổ chức: Viện NC Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

– Hình thức: Hội thảo khoa học, thuyết trình, thảo luận.

– Số lượng tham luận (dự kiến): 60 tham luận.

– Kỷ yếu hội thảo có phản biện, dự kiến in xong trong tháng 11/2021, có chỉ số ISBN.

– Quý vị học giả tham dự hội thảo vui lòng tự túc chi phí đi lại và ăn ở.

2. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo được chia thành 04 tiểu ban với hai hướng chính là công bố kết quả nghiên cứu mới và công bố tư liệu mới trong lĩnh vực Hán Nôm

3. QUY TRÌNH TỔ CHỨC

– 15/7/2021: Thời hạn cuối cùng nhận tóm tắt kèm toàn văn tham luận.

– 16-31/7/2021: Thực hiện quy trình phản biện kín (ẩn danh tác giả và người phản biện) để lựa chọn tham luận dự hội thảo (mỗi tham luận có 02 phản biện kín).

– 5/8/2021: Ban tổ chức gửi Thư mời tham dự hội thảo (bản chính thức) qua email tới các tác giả tham luận được lựa chọn tham dự hội thảo; bản giấy Thư mời chỉ gửi khi có  yêu cầu của tác giả.

– 27/8/2021 (thứ Sáu): Hội thảo (01 ngày).

4. LIÊN LẠC

Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo:  Email: hoinghihannom@gmail.com

Điện thoại: 024.35375785 (vui lòng liên lạc trong giờ hành chính)


NGUYỄN ĐÔNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here