Trang chủ Quốc tế Thủ tướng Trung – Hàn xem Thiếu Lâm kungfu tại Xơ-un

Thủ tướng Trung – Hàn xem Thiếu Lâm kungfu tại Xơ-un

54
0· Nguyên văn là韩国Ç??: điệu nhảy Hip-hop của thanh niên Hàn Quốc. ?: điệu nhảy hè phố/đường phố. Tiếng Anh là street dance hay Hip-hop. Từ chính xác của ? la Hip-hop. Tuy nhiên, danh từ này rất dễ bị hiểu sai theo nghĩa biến dạng trong giới trẻ thanh niên Việt Nam, vì vậy người dịch đã châm chước khi dịch cụm danh từ này (Chú thích của người dịch_NVT).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here