Trang chủ Bài nổi bật TP.HCM: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ hệ phái...

TP.HCM: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ hệ phái Nam tông

956
0

PTVN – Theo chương trình Đại Giới đàn Huệ Hưng, sáng ngày 14/10 tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức) chính thức tấn đàn truyền giới 129 (19 giới tử Tỳ-kheo, 25 giới tử Sa-di, 85 giới tử Tu nữ) Giới tử hệ phái Nam tông.

Đàn giới Tỳ-kheo

 

Đàn truyền giới Tỳ-kheo Nam tông, Ban kiến đàn Huệ Hưng cung thỉnh HT.Thiện Tâm (chùa Phổ Minh – Q.Gò Vấp) đương vi Đường đầu Hoà thượng, HT.Hộ Chánh (chùa Bửu Long, Q.9) – Yết-ma-a-xà-lê, HT.Thiện Nhân (chùa Xá Lợi Phật Đài, Q.9) – Giáo thọ A-xà-lê, HT.Viên Minh (chùa Bửu Long, Q.9) – Đệ nhất Tôn chứng, HT.Minh Giác (chùa Pháp Quang, Q.Bình Thạnh) – Đệ nhị Tôn chứng, HT.Tăng Định (chùa Kỳ Viên, Q.3) – Đệ tam Tôn chứng, TT.Pháp Chất (Thiền viện Nguyện Thủy, Q.2) – Đệ tứ Tôn chứng, TT.Thiện Hạnh (chùa Nam Tông – Q.Bình Tân) – Đệ ngũ Tôn chứng, TT.Thiện Đạt (chùa Giác Quang, Q.8) – Đệ lục Tôn chứng, ĐĐ.Thiện Mẫn (chùa Pháp Quang, Q.Bình Thạnh) – Đệ thất Tôn chứng.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Viên Minh – Uỷ viên Thường trực HĐCM, Đường đầu Hoà thượng đàn Sa-di Tu nữ đã hoan hỷ tán thán công đức của Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Hưng đàn giới biệt truyền Phật giáo Nam tông và gửi lời chúc phúc đến các giới tử được nhiều thắng duyên trên bước đường tu tập.

Theo đó, Chư tôn đức Hội đồng thập sự tiến hành quang lâm Chánh điện chùa Bửu Quang truyền giới cho Giới tử theo nghi thức biệt truyền của Phật giáo Nam tông.

Đàn giới Sa-di, Tu nữ

 

Chiều cùng ngày, Chư tôn đức Hội đồng Thập sư đàn giới Sa-di và Tu nữ cũng đăng đàn truyền giới trong không khí trang nghiêm và vô cùng thiêng liêng.

 

Đàn truyền giới Sa-di và Tu nữ, Ban kiến đàn Huệ Hưng cung thỉnh HT.Viên Minh (chùa Bửu Long, Q.9) đương vi Đàn đầu; TT.Thiện Hạnh (chùa Nam Tông, Q.Tân Bình) – Yết-ma A-xà-lê, TT.Thiện Đạt (chùa Giác Quang, Q.8) – Giáo thọ A-xà-lê, HT.Hộ Chánh (chùa Bửu Long, Q.9) – Đệ nhất Tôn chứng, HT.Minh Giác (chùa Pháp Quang, Q.Bình Thạnh) – Đệ nhị Tôn chứng, HT.Thiện Nhân (chùa Xá Lợi Phật Đài, Q.9) – Đệ tam Tôn chứng, HT.Tăng Định (chùa Kỳ Viên, Q.3) – Đệ tứ Tôn chứng, TT.Pháp Chất (Thiền viện Nguyên Thủy, Q.2) – Đệ ngũ Tôn chứng; ĐĐ.Thiện Mẫn (chùa Pháp Quang, Q.Bình Thạnh) – Đệ lục Tôn chứng, ĐĐ.Minh Tấn (chùa Bửu Quang, Q.Thủ Đức) – Đệ thất Tôn chứng.

Truyền giới Sa-di

Giới tử dâng hoa, đèn cúng dường đến Chư tôn Trưởng lão chứng minh và Hội đồng Thập sư

đảnh lễ Thập sư cầu thọ giới pháp

Hoà thượng Đường đầu tiến hành nghi thức truyền trao giới pháp đến giới từ Sa-di
chí thành cầu giới

Truyền giới Tu nữ

Giới tử đảnh lễ, cúng dường hoa, đèn đến Hội đồng Thập sư

Đại diện Tu nữ tác bạch cầu giới

Giới tử nhất tâm cầu giới

Thành tựu giới thể

 


Thực hiện : UY PHONG – ANH QUỐC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here