Trang chủ Tin tức Truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia tại Đại giới...

Truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia tại Đại giới đàn Trí Hải – Bích Liên

519
0

PTVN – Sáng ngày 24/7/2020 (nhằm ngày 4/6/Canh Tý), vào lúc 8 giờ tại Đại giới trường Tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn) toàn thể Giới tử tại gia đã vân tập trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Trí Hải – Bích Liên cử hành lễ Tấn đàn thọ giới Thập thiện và Bồ tát tại gia.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng cùng chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đã quang lâm truyền trao giới pháp đến 753 giới tử (641 giới tử Thập thiện, 112 giới tử Bồ tát tại gia).

Sau nghi thức lễ Tổ, chư Tôn đức Giới sư quang lâm Đại hùng bảo điện Tổ đình Long Khánh, niêm hương bạch Phật, thăng tòa truyền trao giới pháp cho các Phật tử cầu thọ giới. Chư Giới sư đã hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức sám hối trước khi lãnh thọ giới pháp.

“Mục đích Đức Phật chế giới luật để giúp cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Nếu không hiểu ý nghĩa của giới luật, xem giới luật là sự ràng buộc hay vì lòng hiếu kỳ mà thọ giới thì đó là điều sai lầm. Bản chất của giới luật là đạo đức, kính trọng người giữ giới là kính trọng đạo đức.”

Giới tử chí thành cầu giới

“Giới là nếp sống thanh tịnh, là nền tảng của sự giác ngộ giải thoát. Do vậy, người học Phật đầu tiên phải học giới luật để cho mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Nếu đã thọ giới rồi, hành vi ngang ngược trái với đạo lý, vô tình làm mọi người xem thường bản thân mình, chẳng những không giúp ta thoát khổ đau trong hiện tại và tương lai mà còn mang nhiều lỗi lầm thật đáng tiếc.”

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Duyên đương vi Đường đầu Hoà thượng

Trong kinh Tạp A Hàm quyển 29, Đức Phật có dạy: “Thế nào là chánh đạo? Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không ỷ ngữ, không tham lam, không sân hận, không tà kiến”. Đó là ý nghĩa Thập thiện giới cũng là chánh đạo, là con đường thành tựu Giới-Định-Tuệ. Vì muốn vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau trong luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nên tu tập Thập thiện giới.

Bồ Tát tại gia gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Thọ Bồ tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo.

Toàn thể giới tử tại gia đã cung kính hướng về mười phương Tam Bảo chí thành sám hối những ác nghiệp đã tạo trong vô lượng kiếp, lắng lòng thanh tịnh để lãnh thọ giới pháp từ Hội đồng Thập sư.

Thêm một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các giới tử sinh hoạt và học oai nghi trước khi vào thọ giới

Chư tôn đức hướng dẫn các giới tử vân tập cung nghinh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư quang lâm

Chư tôn đức Ban Dẫn thỉnh hướng dẫn các giới tử tại gia tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm truyền giới

Thành tâm

 


Sau nghi thức truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh HT.Thích Viên Đạt – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, trụ trì chùa Giác Nguyên (thị xã An Nhơn), Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm Giới trường giảng giới Bồ Tát tại gia.

Chư tôn đức Ban Xướng ngôn tác bạch cầu thỉnh Hoà thượng Tuyên Luật sư ban pháp ngữ

 


ANH QUỐC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here