Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Ủng hộ xây dựng đạo tràng niệm Phật tại Quảng Nam

Ủng hộ xây dựng đạo tràng niệm Phật tại Quảng Nam

113
0

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức.

Kính thưa quý vị đạo hữu phật tử đạo tâm xa gần.

Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu mà đức Phật Thích Ca chỉ dạy chung qui một đường là đưa đến chứng ngộ giải thoát mọi khổ đau. Thời mạc pháp chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, mọi con đường tự lực để đến chứng ngộ giải thoát là điều rất khó. Duy chỉ pháp môn Niệm Phật là con đường thích hợp nhất cho mọi căn cơ. May thay duyên lành còn xót lại nhờ ơn đức chư Tổ, nhân duyên hội đủ, tứ chúng câu hội đạo tràng niệm Phật được khai mở. Tâm khô khan nay được thấm nhuần mưa pháp. Hạt giống bồ đề cũng được dịp tưới tấm có thể kết trái đơm hoa.

Đời người ngắn ngủi như giấc mộng tàn, sanh lão bệnh tử có ai nào tránh khỏi, khi sanh ra không mang đến thứ gì, khi chết cũng chẳng có gì để mang theo. Có chăng là những nghiệp lực mà mình đã tạo ! Bởi lẻ đó, nhận chân được điều này, nhiều khóa tu niệm Phật đã được mở ra nhằm khuyên hóa lòng người tu trì, hầu mong thoát luân hồi sanh tử ở kiếp này. Ngài Ấn Quang đại sư đã nói “Thời mạc pháp chúng sanh trong chín pháp giới rời khỏi pháp môn niệm Phật này thì không thể viên thành đạo quả, mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật này, dưới không thể phổ độ chúng sanh”. Lời giáo huấn ấy như vị cam lồ thức tỉnh lòng người sớm lo tu trì, nếu phải đợi đến lúc lâm chung mới tu thì chẳng khác nào mò kim đấy biển.

Được sự phát tâm của đạo hữu gần xa hỷ cúng 2.000m2 đất để xây dựng đạo tràng chuyên tu niệm Phật, chúng con xây dựng các hạn mục : giảng đường niệm Phật dung chứa khoản 1.000 người, phòng thuốc từ thiện, nhà vãng sanh đường và các hạn mục khác đáp ứng trong việc tu tâp, với khoản kinh phí 2 tỷ / vn.

Tuy nhiên với một ngôi chùa vùng quê như chúng con dù tâm nguyên có lớn lao bao nhiêu thì lực cũng bất tòng. Những khóa tu thường xuyên tổ chức chúng con phải thuê nhà vòm tạm bợ tu hành, mùa nắng thì khắc nghiệt, mùa mưa thì không tổ chức được.

Muốn đến bờ giải thoát cần phải có đạo tràng yên tỉnh để chuyên tu. Nhân đây, cho phép chúng con được mạo muội đôi dòng bộc bạch đến chư Tôn Đức, quý đạo hữu trong và ngoài nước trợ duyên cho chúng con những phật sự này để giúp cho tứ chúng có chỗ tu hành.

Cảm niệm sự trợ duyên và gia tâm của chư Tôn Thiền Đức, tri ân sự phát tâm cúng dường của quý đạo hữu gần xa. Dù ít hay nhiều sự cúng dường của quí vị là đóa hoa Ưu Đàm làm cho chánh pháp được lưu mãi ở thế gian này. Xin hồi hướng tất cả công đức của quý vị về quả vô thượng bồ đề và gia đạo được an lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. CHÙA PHƯỚC ẤM
Trụ Trì

Mọi sự cúng dường xin gởi về :
Chùa Phước Ấm, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
 Điện thoại : 05103.664248 – DĐ : 0905.838088
Website : chuaphuocam.com – Email : chuaphuocam@gmail.com.
số tài khoản thẻs ngân hàng Đông Á : 0101.402946 ( Lê Văn Thắng)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here