Trang chủ Tết Việt Du xuân Video, chùm ảnh: lễ Phật ngày mùng 2 Tết tại chùa Long...

Video, chùm ảnh: lễ Phật ngày mùng 2 Tết tại chùa Long Tiên (Hạ Long, Quảng Ninh)

426
0

 


Khu vực trước chùa Long Tiên


Các bà vãi đang sắp xếp lại tiền lẻ


Cha con thành tâm lễ Phật


Theo mẹ đi chùa


Thụ lộc ngay tại chùa


Ghi công đức


Xem sao


Lễ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm


Bé lễ Phật bà Quan Âm


Bé chắp tay lễ Phật


Dùng điện thoại ghi lại cảnh chùa


Nhất Tâm


Ghi sớ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here