Trang chủ PGVN Nhân vật Bài truy niệm Đức Pháp chủ của Chư Tăng Ni và Phật...

Bài truy niệm Đức Pháp chủ của Chư Tăng Ni và Phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm- Tp. Hồ Chí Minh

121
0

Than ôi!


Tăng Ni Nam Bắc lệ sầu rơi,


Khuất bóng Tôn Sư lạnh khắp trời.


Giáo hội tri ân ngôi Pháp chủ,


Đài sen Cực Lạc đón chân Người.


 


Nhớ xưa:


Ngài thác sinh nơi dòng họ Phạm,


Cố hương xưa trong tỉnh Nam Hà.


Nhờ song thân ảnh hưởng Nho Gia,


Được giáo dục thành người nhân nghĩa.


Lòng chẳng tưởng lầu son gác tía,


Sớm hiểu rằng: ảo ảnh không hoa.


Trót sinh ra trong cõi Sa-Bà,


Ngài phát nguyện: tìm đường cứu khổ.


Trước hết cứu người, sau tự độ


Thoát vòng bể khổ, vượt sông mê.


Ngài dấn thân, giữ trọn lời thề,


Tìm bằng được danh sư học đạo.


Chí xuất gia noi theo chính giáo,


Nguyện trọn đời Hoằng-Pháp lợi sinh.


Ngài quản thông Tam Giáo chư Kinh,


Rồi thực hiện khai tràng, thuyết pháp.


Dòng suối người theo về ồ ạt,


Bao Tăng Ni quy ngưỡng nơi Ngài.


Vì đạo cao đức trọng không hai,


Nên Phật giáo suy tôn Pháp chủ,


Đưa Giáo hội đi vào quy củ,


Làm sáng danh Đạo Phật Việt Nam,


Từ Đồng Đắc khắp chốn danh lam


Trường Phật học dựng lên đào tạo.


Việc xã hội Ngài thường chỉ đạo,


Cùng Tăng Ni ra sức thực hành.


Ơn Tổ quốc thật đáng nêu danh,


Làm tốt đạo, đẹp đời hoà hợp.


Ôi! tiếc thay tuổi cao lớp lớp


Và bệnh duyên thoáng hiện bên mình.


Lẽ vô thường, sinh tử, tử sinh,


Bất giác, Ngài nhẹ nhàng viên tịch!


 


Đành rằng:


Tất cả trôi theo dòng biến-dịch,


Cả đất trời cũng phải đổi thay.


 


Tuy nhiên:


Nhập diệt, Đức Ngài còn sáng tỏ,


Còn nêu gương khích lệ Tăng ni


Ngài sống mãi trong lòng Phật tử,


Cùng hồn thiêng sông núi Rồng Tiêu.


 


Dù vậy,


Ngài ra đi, Giáo Hội thiệt thòi,


Phật tử mất Đạo-Sư khả kính.


Tổ đình Vĩnh-Nghiêm bùi ngùi khôn sánh,


Biến nỗi buồn thành sứ mạng Như Lai.


Nhớ lời Ngài khuyên nhủ khôn phai:


Dong Đuốc Tuệ mở đường hậu thế,


Cùng dân – tộc đắp xây thế hệ,


Xây vinh quang, độc lập ngàn thu”


Ân nghĩa kia đâu dễ đền bù,


Chúng con nguyện trọn đời tu dưỡng.


 


Giờ đây


Ngài bước lên Đài Sen Thượng Phẩm,


Toả hương thơm mát dịu lòng người.


Công đức ấy đẹp thêm Giáo Sứ,


Lòng chúng con nhớ mãi khôn nguôi.


 


Nam Mô Thiền Gia Pháp Chủ, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Cố Đại lão Hoà thượng Thế danh Phạm Đức Hạp, Pháp danh Thích Đức Nhuận Giác linh, thiền toạ hạ, tác đại chứng minh.


 


Giới tử, Hoà thượng Thích Đức Nghiệp


Trụ trì chùa Giác Minh, Tp.Hồ Chí Minh

Kính soạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here