Trang chủ Thời đại Truyền thông Ban Thông tin – truyền thông GHPGVN có nên cấp thẻ hành...

Ban Thông tin – truyền thông GHPGVN có nên cấp thẻ hành nghề, tác nghiệp cho cộng tác viên, phóng viên?

148
0

Các trang báo Phật giáo đã góp phần hoằng dương Phật pháp, giúp nhiều người biết đến Phật pháp và đạo Phật và quảng bá hình ảnh Phật giáo, đính chính những thồn tin sai sự thật nhằm bôi nhọ đạo Phật. Những phóng viên nghiệp dư như chúng con, ngoài trách nhiệm và các công việc xã hội đang ngày đêm công quả đưa tin Phật sự, viết bài… không nề hà chỉ mong những thông tin Phật sự được chuyển đến quảng đại quần chúng, góp phần truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Nhiều khi chúng con phải bỏ dở công việc, bỏ tiền túi và thời gian đi đưa tin mà không đòi hỏi gì ở nhà chùa cả. Có khi thức đêm, quên ăn, làm việc xuyên tầm để đưa tin.

Ba năm trước khi Ban Thông tin- Truyền thông của Giáo hội chưa thành lập, con đã có lần góp ý, đề xuất với Ban Biên tập trang tin http:\\www.phattuvietnam.net về việc cấp thể nhà báo cho các phóng viên, cộng tác viên Phật giáo để chúng con thuận tiện trong quá trình tác nghiệp tại các Phật sự nhưng không được phản hồi. Tại đại hội VII, Ban Thông tin – truyền thông (TT-TT) GHPGVN đã được thành lập. Đây là điều đáng mừng. Chúng con nghĩ rằng, Ban TT-TT nên có sự quản lý với các phóng viên, cộng tác viên viết bài Phật giáo. Thời gian gần đây, một số trang Phật giáo có đưa tin một số đối tượng giả mạo phóng viên Phật giáo nhằm lợi dụng nhà chùa. Cho nên, việc Ban TT-TT quản lý và cấp thẻ phóng viên là điều cần thiết để chúng con có “tư cách pháp nhân”, “danh chính ngôn thuận” khi tác nghiệp tại các chùa hay các Phật sự. Điều đó cũng tránh việc mạo nhận để làm việc xấu. Thẻ phóng viên cần có chữ ký và ấn ký của Ban TT-TT, có một số thông tin cơ bản của người đó để tránh việc làm giả. Kinh phí làm thẻ chúng con có thể bỏ ra, gửi cho Ban TT-TT thông qua ngân hàng hoặc chuyển tiền. Đồng thời, Ban TT-TT cần phối hợp, thông báo với các BTS PG các tỉnh và các tự viện khi có vấn đề liên quan đến các phóng viên. Có như thế, chúng con mới có đủ điều kiện khi tác nghiệp tại các Phật sự.

Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ tát Ma ha tát!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here