Trang chủ Văn học Thơ Cảm niệm Giác Linh HT ân sư Thích Thanh Tứ

Cảm niệm Giác Linh HT ân sư Thích Thanh Tứ

116
0

Hà Nội nay chợt chuyển cơn mưa
Tình nghĩa Ân Sư mấy cho vừa
Ngài về Tây cảnh duyên quả mãn
Góc khuất lòng con dạ tái tê!

Rưng rưng một cõi buồn thăm thẳm
Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương
Thôi mãi từ đây vắng bóng Ngài
Đau đáu trong lòng Ngài tái lai !

Mùa đông Hà Nội buồn thêm chút
Ân Đức Tôn Sư tỏa ngát hương
Tấm lòng con trẻ luôn còn mãi
Bóng dáng Ân Sư nét hiền hòa

Ngọn đuốc soi chung hồn Dân Tộc
Thăng trầm mới thấu tấm lòng son
Phật ở trong Dân Phật ở Ngài
Sen vàng soi tỏ tấm lòng son!

Nam Mô chứng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát,  tác đại chứng minh
Kính dâng
Con: Thích Đàm Hảo
Delhi ngày 1/11/2011

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here