Sư cô làm thợ

“Cọc... cọc... cọc...” - tiếng đục vào thớ gỗ khá mạnh nhưng người thợ lại có một phong thái khoan thai, nhẹ nhàng khi xoay trở với công việc. Chúng tôi khá bất ngờ khi người thợ ấy không phải là một thợ gỗ vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn mà là một sư cô.

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức

Bồ tát Quảng Đức - Vị Bồ tát tự thiêu để cúng dường Chánh pháp, tên là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi nổi tiếng là nhiều gió, nên gọi là xứ Tụ Phong (Tu Bông).

Tăng ni phật tử chùa Châu An và hành trình làm từ thiện

10 năm qua, phật tử của chùa phát triển đông đến đâu cùng phát tâm từ bi tới đó, đồng lòng hướng về các hoạt động lợi ích cho xã hội.

Bài xem nhiều