Thiền sư Nhất Hạnh! Thầy Nhất Hạnh! Sư Ông Làng Mai!

Thiền sư Nhất Hạnh! Thầy Nhất Hạnh! Sư Ông Làng Mai! Ngài là một thiền sư, một bậc thầy có ảnh hưởng lớn trên thế...

Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt...

Ngày 27/12, tại Thiền viện Quảng Đức-Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật...

Hình ảnh HT.Thích Nhất Hạnh & ngài Thánh Nghiêm lúc sinh tiền

Tháng 03 năm 1995, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cùng các đệ tử hơn mười người đến thăm Pháp Cổ Sơn và có cuộc...

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng II Trung ương GHPGVN

Sáng 02/01, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã trao quyết định...

Thích Nhất Hạnh – Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục

Tượng đài này được dựng lên ở Fox Square Park ở thành phố Oakland, California, có tên là "Remember Them: Champions for Humanity", nhằm...

Thượng tọa Thích Chân Quang được trao bằng Tiến sĩ ngành Luật

Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) đã vinh dự được trao bằng Tiến sĩ với đề tài “Nghĩa vụ...

Các trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại

Trung tâm Phật giáo Luy Lâu được hình thành đầu tiên ở Việt Nam, có thể sớm hơn cả 2 trung tâm Phật giáo Trung Hoa (Lạc Dương và Bành Thành), gắn liền với việc truyền bá đạo Phật vào Việt Nam, khoảng những năm đầu Công nguyên và phát triển rực rỡ nhiều thế kỷ, cho đến khoảng thế kỷ 13 cuối thời Lý, đầu thời Trần.

Tiểu sử cố Đại lão Hoà thượng Sa môn Thích Trí Hải ( 1906...

TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ HẢI (1906 - 1979) I, THÂN THẾ Hòa Thượng Thích Trí Hải, pháp danh Thanh Thao, thuộc Sơn môn Tế...

Tiểu sử & hành trạng cố Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông (Vaṅsarakkhita)

Tại vùng đồng ruộng trù phú, xanh tươi bạt ngàn sông nước thuộc làng Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc miền Nam,...

Hòa Thượng Thích Huệ Hưng & Chốn Tổ Kim Huê (Sa Đéc, Đồng Tháp)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã...

Bài xem nhiều