Nền tảng bền vững trong sự nghiệp hoằng pháp

Trong bài viết này, chúng tôi xin phép đề cập đến 5 vấn đề căn bản liên hệ: Ý thức tự thân; Thiết lập một nền tảng bền vững; Cần nhận ra, điều nhiếp những lý tưởng mong manh; Những tấm gương hoằng pháp của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng…;Thể hiện tinh thần hành giả hoằng pháp, sứ giả Như Lai…

Hoằng pháp trong thế kỷ 21

Trên bước đường tu hành, Đức Phật dạy rằng trong tất cả công đức lành mà hàng đệ tử Phật cần vun trồng và phát triển, không có gì lớn hơn là công đức hoằng pháp.

Công tác hoằng pháp – Từ truyền thống đến hiện đại

Trong xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của Giáo hội và đất nước, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tọa đàm “Sứ mệnh hoằng pháp thời hiện đại”, mục tiêu tìm ra giải pháp khả thi để cho công tác hoằng pháp được triển khai có hiệu quả đến Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Vài suy nghĩ về quá trình hình thành và phát triển Đoàn giảng sư

Hoằng pháp là nhiệm vụ hàng đầu, là hoạt động đặc thù trong mọi hoạt động của Phật giáo, là một trong những ngành mũi nhọn để đưa giáo lý Phật giáo lan tỏa khắp nơi. Đạo Phật có được hưng thịnh hay suy yếu phần lớn do những người làm công tác hoằng pháp có biết cách vận dụng và truyền bá chánh pháp một cách linh hoạt hay không?

Bài xem nhiều