HT.Thích Thanh Từ: Những ưu đãi trong đường tu của tôi

Tôi thường tự mừng và khoe với đại chúng rằng tôi được Tam Bảo ưu đãi trên đường tu, ưu đãi rất là trọng...

Lục Độ Ba La Mật trong Kinh Pháp Cú

Người Phật tử tu hạnh Bồ Tát ngoài mười điều thiện, phải tu tập pháp “Lục Độ Ba La Mật”. Lục là sáu. Độ...

Ngồi thiền theo lời Phật dạy

Trong những bài giảng của Phật còn lưu lại, có bốn bài giảng được những người học Thiền ở nhiều quốc gia và nhiều...

Buông chỉ là trở về trọn vẹn

Cái sai ở đây là những người ấy muốn nhanh quá nên "dục tốc bất đạt", hãy buông cái muốn giác ngộ nhanh đó...

Tâm ngã mạn

Cho nên quan sát tâm ngã mạn để chúng ta có cơ hội xả bỏ và tiệm tiến từng bước một trên con đường...

Đức Phật và bức thông điệp của Ngài

Phương pháp giải thoát được xem là nét đặc thù của đạo Phật rất khác với pháp giải thoát của các tôn giáo khác....

Đức Phật nói: Đời người có 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu, ai...

Biết được đó là những việc gì, chúng ta sẽ không còn quá thống khổ, đau đớn khi không thể níu kéo được chúng. Vào...

Nghe mình và đi tới (Thiền lạy có quán niệm cho người tại gia)

Thiền lạy (quỳ lạy hay đứng lạy tuỳ điều kiện) có quán niệm là một trong những phương pháp thiền tập nuôi dưỡng thân...

Khởi điểm của Văn học Phật giáo: Cảm hứng từ đời sống cá biệt

Đời sống cá biệt là hình ảnh nổi bật nhất trong các kinh điển của Nguyên thủy Phật giáo. Đó là hình ảnh lẻ loi của tăng lữ tại các núi rừng, bởi vì, luôn luôn, "một vị...

Nói chuyện tu Tịnh độ

Trong mấy năm gần đây phong trào tu Tịnh độ và đạo tràng Phật thất đã từng bước hình thành và nhân rộng khắp cả nước.

Bài xem nhiều