HT.Thích Thanh Từ: Chuẩn bị cho cái chết an lành

Ở thế gian này, nếu ai muốn gì được nấy, người đó sống dai không? Chắc không dai đâu, vì muốn ăn món này...

Pháp vốn tự hoàn hảo

Biết được sự vận hành tự nhiên của pháp thì bất cứ việc gì trên đời, nội tâm hay ngoại cảnh, đều dung thông,...

Hiểu biết chân lý về khổ

Hiểu biết chân lý về khổ Định của thiền Vipassanā được phát triển từ chánh niệm liên tục, cùng với chánh kiến và thái độ...

Thiền sư Ajahn Chah: Sống gửi thác về

Ðức Phật đã thường xuyên nhắc nhở các đệ tử rằng: "tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt". Hôm nay...

Hãy lo cho nhau

Có một lần, Phật đi dạo vào nơi cư trú của các thầy để quan sát. Phật thấy có một thầy đang nằm một mình...

Thiền sư U Tejaniya trả lời thiền sinh phương pháp tu tập để đối...

Hỏi: Đa số câu hỏi chung mà các thiền sinh muốn hỏi Sư, là làm thế nào để ta có thể thực tập duy trì...

Khởi điểm của Văn học Phật giáo: Cảm hứng từ đời sống cá biệt

Đời sống cá biệt là hình ảnh nổi bật nhất trong các kinh điển của Nguyên thủy Phật giáo. Đó là hình ảnh lẻ loi của tăng lữ tại các núi rừng, bởi vì, luôn luôn, "một vị...

Ánh sáng nội tâm – Ajaan Lee Dhammadharo

Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào tâm của mình.  Tâm là kẻ điều hành, là thứ quan trọng nhất trong...

Tại sao giác ngộ đều là “bỗng nhiên”?

Trong tu học luôn cần tự thấy mình có đem "cái Ta" ra tu hay không? Trong toàn bộ việc tu học của mình...

Truyền thông với tâm từ bi

Thực Tập Lắng Nghe Sâu Truyền thông là một thực tập. Muốn truyền thông thì phải khéo léo. Chỉ có thiện chí thôi thì không...

Bài xem nhiều