Tại sao giác ngộ đều là “bỗng nhiên”?

Trong tu học luôn cần tự thấy mình có đem "cái Ta" ra tu hay không? Trong toàn bộ việc tu học của mình...

Truyền thông với tâm từ bi

Thực Tập Lắng Nghe Sâu Truyền thông là một thực tập. Muốn truyền thông thì phải khéo léo. Chỉ có thiện chí thôi thì không...

Tu học cần ẩn mật

Hỏi: Con kính bạch thầy! Con đã tìm hiểu và theo Đạo Phật được hơn 3 năm. Nhưng đến gần đây con cảm thấy không...

Dù lựa chọn điều gì cũng sẽ không bao giờ vừa ý

Kính thưa Thầy, con có điều trăn trở từ lâu, không biết nghĩ thế nào cho thông suốt, kính mong Thầy luận giải. Con năm...

Ngũ dục

Nhục dục là từ ám chỉ sự ham muốn trong sắc, thanh, hương, vị, xúc (ngũ dục) nói chung, nhưng người ta thường hiểu...

Muốn gì cứ làm rồi cũng buông xuống hết thôi

Thầy nhắc lại một điều, rằng tất cả những gì Thầy nỗ lực chia sẻ là để cho mọi người thấy ra thôi, còn...

Có mặt ngay trước mắt

Chúng ta có thể đi khắp mọi nơi và làm đủ mọi chuyện, nhưng những hạnh phúc sâu sắc nhất của ta không nằm...

Không có một cây tùng rực lửa

Annie Dillard đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với tôi vào những năm tôi mới bắt đầu bước chân vào con đường tu...

Thiền định là gì?

Phép tu tập thứ năm của Lục độ Ba la mật có công năng giúp ta vượt sang bờ bên kia là thiền định....

Xem Ti Vi Trong Chánh Niệm

Là cha mẹ, chúng ta có thể bàn bạc với con cái của ta về phương cách sử dụng máy truyền hình hay máy...

Bài xem nhiều