Trang chủ Quốc tế Đài Loan: Mười vị Tăng Ni đầu tiên tốt nghiệp tại Đại...

Đài Loan: Mười vị Tăng Ni đầu tiên tốt nghiệp tại Đại học Tịnh giác Tăng già

60
0

Được biết, Đại học Tịnh giác Tăng già – chùa Quang Đức thuộc xã A Liên (Cao Hùng), được sáng lập vào năm 2003, Hoà Thượng Tịnh Tâm làm hiệu trưởng, Sinh viên phải học 4 năm và đủ 150 học phần, đồng thời phải thông qua cuộc thi vấn đáp và luận văn, mới đủ điều kiện tốt nghiệp.


Lễ tốt nghiệp không giống như lễ tốt nghiệp của các trường đại học đời, khai mạc buổi lễ, các sinh viên tốt nghiệp hợp ca bài “Chúc tụng Tam Bảo”, Hoà Thượng Dharmakosajarn hiệu trưởng Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya và mười mấy vị Tăng đến từ Thái lan tụng kinh chúc phúc và động viên các vị tân tốt nghiệp, buổi lễ được thập phần viên mãn.


Hoà thượng Viên Tông phó hội Phật giáo Đài Loan, Hoà thượng Tâm Mậu hội Phật giáo huyện Cao Hùng và hơn 200 cùng tham dự lễ.
BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here