Trang chủ Tin tức Đồng Tháp: Truyền giới Tỳ-kheo Ni và cầu thỉnh Chánh pháp yết-ma...

Đồng Tháp: Truyền giới Tỳ-kheo Ni và cầu thỉnh Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

113
0

Sáng ngày 27/4/2021 (nhằm ngày 16/3 năm Tân Sửu) tại chùa Phước Huệ  (Phường 1, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp) chư Ni Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo Ni tấn đàn truyền giới.

Tại giới trường ở chánh điện chùa Phước Huệ, chư giới sư Ni đã thành kính niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo Ni đã cung thỉnh NT.Thích Nữ Như Nhẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, Ni trưởng Thích Nữ Như Trung làm Yết-ma, NS.Thích Nữ Như Nguyện làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng gồm: NS.Thích Nữ Như Huệ, NS.Thích Nữ Như Bích, NS.Thích Nữ Như Hòa, NS.Thích Nữ Như Chánh, NS.Thích Nữ Như Minh, NS.Thích Nữ Như Phượng, NS.Thích Nữ Như Thanh và NS.Thích Nữ Như Thu, SC.Thích Nữ Như Nhân điển lễ.

Giới tử được chư giới sư vấn già nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 người tấn đàn truyền trao giới pháp đến 108 giới tử.

Giới tử nhận y bát,…

Sau khi được thọ nhận giới pháp, y bát,… Chư giới tử phát nguyện sẽ giữ gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Theo chương trình, chư vị giới sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo Ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng tại chùa Phước Hưng.

Một số hình ảnh khác:

Cung thỉnh chư Tăng

 


CTV Thích Huệ Nghiêm – Ban TT-TT GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here