Trang chủ Tin tức HN: Đức Pháp chủ ban đạo từ cho BTC 8 trường hạ...

HN: Đức Pháp chủ ban đạo từ cho BTC 8 trường hạ hậu an cư

81
0

Đại đức Thích Tiến Đạt – Phó trưởng ban, Chánh thư ký BTS Phật giáo thành phố Hà Nội thay lời cho lãnh đạo 8 trường hạ dâng lời tác bạch với đại ý nội dung sau:
Tám trường hạ đồng loạt tổ chức bạch hậu an cư tại vào ngày 16 tháng 5. Các trường hạ đều nhất tâm suy cử nhị vị Hòa thượng làm chứng minh ban giảng sư. Tăng ni tại các trường hạ đã ổn định nơi ăn ở, tu tập tại các trụ sứ. Ban chức sự tại các trường hạ được phân công rõ ràng.

Sau khi nghe báo cáo, HT Pháp Chủ đã ban đạo từ:

Vũ trụ có thành, trụ, hoại, không. Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Thâm ngộ lý vô thường đấy nên Đức Phật tổ Thích Ca Mâu ni đã ở trong cảnh chân tâm thường tịch, thị hiện Sa bà, từ bỏ vương cung, danh vọng quyền quý, xuất gia liễu đạo.

Đối với vũ trụ ngài liễu ngộ “Hư không phấn toái, đại địa bình trầm”. Ngài đạt được ngũ nhãn và thấy rõ cuộc đời này là giấc mơ.

Ngài luôn nhắc nhở chúng ta: Dậy đi, dậy đi mà ra khỏi cõi luân hồi từ cõi trời trở xuống. Quý vị thật may mắn được làm người, được theo đòi giáo pháp của Đức Bản Sư nên cần phải khắc cốt, minh tâm những lời dạy bảo đó mà thực hành theo.

Đứng trước cảnh tượng khắp nơi còn nhiều cảnh: Nơi này xụt đất, nơi kia nước dâng, giao thông tai nạn v.v… vẫn chưa có khoa học nào chống đỡ nổi mà chỉ có nghe lời Phật dạy, tu tập ra khỏi nhà lửa này.  Các vị cần phải duy trì ý chí của Phật tổ để không phụ tấm lòng Từ Bi Hỷ Xả của Phật. 

Vì vậy, nay chúng ta đã có nhiều trường Phật Học, từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, học viện cho đến các trường hạ nên chúng ta đều cần nỗ lực học, nghiên cứu rồi tu hành để báo ơn Phật tổ, Báo ơn Phật tổ tức là báo ơn sư trưởng, báo ơn phụ mẫu, báo ơn đất nước, báo ơn xã hội.

Tôi cũng có đôi lời như vậy để đóng góp với các vị vì các vị đã về đến đây cầu chúc cho chúng tôi những lời chúc tốt lành. Chúng tôi xin cảm ơn và cầu chúc quý vị an lạc, tinh tiến trong sự nghiệp tu hành, làm tròn sự nghiệp mà Phật tổ giao phó cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật”.

Dưới nhà tổ cổ kính tôn nghiêm, quỳ dưới chân tổ Hội Xá 99 tuổi, Tăng ni được mát mẻ như ngồi dưới tán cây cổ thụ giữa mùa hè nóng bức.

Các thông tin về khóa an cư tại các trường hạ

* Ngày khai giảng tại 8 trường hạ:

Ngày 23: Chùa Vũ Lăng – Thanh Oai
Ngày 24: Chùa Giáng – Phú Xuyên; Chùa Thầy – Quốc Oai; Chùa Mậu Lương – Hà Đông.
Ngày 25: Chùa Lại Yên – Hoài Đức; Chùa Phù Lưu Tế – Mỹ Đức
Ngày 26: Chùa Hội Xá – Thường Tín.
Ngày 27: Chùa Nghệ Sơn Tây

* Thời khóa biểu 
Tạm lấy thời khóa biểu chùa Vũ Lăng làm tiêu tiểu
Buổi sáng:
4h Khai tĩnh
4h15: Khóa sáng, cảnh sách, niệm Phật
5h50: Tiểu thực.
7-9h: Thính pháp.
9h30: Khóa lễ ngọ.
10h45: Hiến cúng tổ.
11h: Thụ trai.
12h: Chỉ tĩnh.

Buổi chiều:
14h: Khai tĩnh
14h15-16h: Học tiểu trường
17h: Cảnh sách niệm Phật.
17h30: Khóa lễ chiều.
21h30: Lâm thụy.
Ngày trai hàng tháng lễ sám nguyện.
Giữa tháng và cuối tháng bố tát thuyết giới.
  
* Chương trình giảng pháp:
– Giảng bộ Long thư tịnh độ và Yết ma chỉ nam vào đại trường (Buổi sáng).
(Bộ yết ma chỉ nam sẽ giảng trong nhiều khóa hạ).
– Luật sa di ni giảng tiểu trường (Buổi chiều)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here