Trang chủ Blog chùa Hơn 1 vạn người về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật

Hơn 1 vạn người về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật

114
0
Vì lẽ đó, mà việc chấp hành đúng nội quy, chú tâm nghe pháp thoại, hay đi vào thời khóa chính xuyên suốt trong ngày là công phu kinh hành niệm Phật dần đã trở thành một nếp sinh hoạt tâm linh của mọi người.

Thời pháp thoại đầu ngày lần này là những chia sẻ của Thượng tọa Trụ trì Thích Chân Tính.

 
Thượng tọa đã nhắc nhở quý Phật tử về phương pháp tu tập. Dù tu theo pháp môn nào cũng vẫn phải dựa trên nền tảng giới định tuệ, qua đó giữ ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh.
 
Như trong ngày tu hôm nay, việc giữ giới chính là giữ chánh niệm trong việc chọn chỗ nghe giảng, chỗ ngồi ăn, khi đi đứng nằm ngồi, biết giữ gìn, nhắc nhở nhau ổn định trật tự…
 
Và để có thể trở thành những Phật tử gương mẫu góp phần xây dựng đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, mỗi người phải tỉnh giác, chính niệm trong từng oai nghi, tế hạnh để trở thành những hoằng pháp viên tốt nhất trong việc phổ biến chính pháp.
 
Kết thúc thời pháp, Thượng tọa gửi lời chúc an lạc, tinh tấn tu tập đến quý Phật tử, đồng thời phát động mọi người phát tâm đóng góp tịnh tài chia sẻ khó khăn với những bạn Nhật đang trong thời kỳ ổn định, thiết lập lại sau thảm họa động đất, sóng thần vừa qua.

Vào đầu giờ chiều, đại chúng vô cùng hoan hỷ vì có duyên lành được Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già khất sĩ thế giới thăm đạo tràng chùa Hoằng Pháp trong chuyến trở về nước.

 
Với tâm hoằng pháp rộng lớn, chí nguyện cao thâm, gần trọn đời người ngược xuôi, bằng những trải nghiệm thực tế của mình, Hòa thượng đã kể lại sự nhiệm màu của Phật pháp đối với cuộc đời mình.
 
Cũng chính trong buổi nói chuyện thâm tình này, Hòa thượng đã nhiều lần xúc động khi kể lại những thăng trầm của một kiếp người, thông qua đó sách tấn hàng hậu học cần tinh tấn tu tập để sớm trở về lạc quốc.
 
Dù đã 94 tuổi, với những cơn ho đứt đoạn, nhưng vượt lên trên ngôn từ, với nụ cười an nhiên sảng khoái, giọng nói rõ ràng rành mạch, Hòa thượng đã khiến cả đại chúng cảm phục tinh thần vì Pháp quên mình của Ngài.
 
Cũng trong buổi nói chuyện này, thay mặt chư Tăng và đại chúng, Thượng tọa Thích Chân Tính đã tri ân đến Hòa thượng vì những đóng góp trong việc hoằng pháp độ sinh bằng việc không ngừng thuyết pháp, ấn tống kinh sách… Để từ những việc làm này, mà bao người đã giác ngộ tu hành.

Cuối ngày, bổn tự đã tặng cho đại chúng mỗi người một phần quà Pháp bảo bao gồm: 1 VCD “Khó vẫn làm được”, và 1 VCD “Ánh sáng Phật pháp kỳ 28”.
 
Hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ kinh hành niệm Phật:
 
 
  
 
 
Giờ thọ trai:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi chiều Hòa thượng Thích Giác Nhiên thăm đạo tràng và có thời pháp:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quang cảnh Phật tử ra về:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here