Trang chủ Văn hóa Nghi lễ Pháp Hội Thủy Lục – pháp hội đọc tụng Kinh điển của...

Pháp Hội Thủy Lục – pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật

334
0

Thủy Lục Pháp Hội còn gọi là Thủy Lục Hội, Thủy Lục Đạo Tràng, Thủy Lục Trai, Thủy Lục Đại Trai Hội, Bi Tế Hội và gọi đủ là “Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Phổ Độ Đại Trai Thắng Hội”. Đây là nghi thức Pháp hội long trọng và lớn nhất trong nghi lễ đàn tràng Phật Giáo Bắc Truyền. Các quốc gia Phật giáo Nam tông có các ngày cùng đọc tụng Thánh điển Pali của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì các quốc gia Phật giáo Bắc tông thường tổ chức “Pháp Hội Thủy Lục” để cùng nhau tu tập và đọc tụng Kinh điển Đại thừa.
“Ban tổ chức sẽ chia thành các đàn tràng: đàn nội, đàn ngoại, đàn Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Liên Trì, Dược Sư, Chư Kinh, Pháp Hoa, Địa Tạng, Tịnh Độ, Đại Bi” – Sư Thầy Quán Như (Học viện Phật giáo Viên Quang – Đài Loan) cho hay.

 

Cũng theo Thầy Quán Như thì các đàn này chúng xuất hay tại gia chia nhau đọc, tụng kinh: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Quang Minh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại Phương Viên Giác, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám, Địa Tạng, Dược Sư Lưu Ly…Xin giới thiệu chùm ảnh Thủy Lục Pháp Hội tại học viện Viên Quang (Đài Loan)

 


Đèn Quang Minh dùng để trang trí nơi tổ chức Pháp Hội. Trên đèn có ghi chữ Cầu An và Trí Tuệ


Pháp Sư cùng đọc, tụng kinh với Tứ chúng


Đại chúng đọc tụng Lương Hoàng Bảo Sám

Đại chúng cùng nhau Lễ Phật

Hòa thượng Bạch Phật đăng đàn chuẩn tế cô hồn

Thực phẩm chẩn tế cô hồn

 Bài và ảnh: Bùi Hiền – Quán Như

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here