Trang chủ Văn học Thơ Phụng tán Tổ Cồn

Phụng tán Tổ Cồn

118
0

 

Thượng uyển linh sơn trí đại nhân
Thủ trì giới định, vẹn muôn phần
Tăng cương mạng mạch vi lương đống
Già kết hoa khai, chí xuất trần.
Giáo giới luật tông, tuyên chính pháp
Hội truyền nam bắc ngưỡng từ ân.
Phật đường đồ chúng, nhuần mưa móc
Giáo tạng thi la luật tứ phần.
Việt địa cao tăng, đà tái thế
Nam bang ứng hiện chỉ nguồn chân.
Thích tôn thánh giả luôn thường trụ
Tâm khế huyền cơ, phổ tế quần.
Thi kệ khoa nghi thường diễn thuyết
Hiệu hành quỹ phạm, thể chuyên cần.
Tuệ quang chiếu diệu chân như tính
Tạng giáo hoằng khai, chuyển pháp luân.
Hoà hợp chúng nhân đồng hội thảo
Thượng trung tôn đức, nguyện tri ân.
Luật tông gìn giữ thiền lâm thịnh
phạm truyền trao, diễn pháp âm.
 

Hải Dương, đầu hạ năm Kỷ Sửu

TÁC GIẢ: Thượng Tọa Thích Thanh Vân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here