Trang chủ Tin tức Thông báo Thượng tọa Thích Đức Thiện được công cử làm Trưởng Ban Trị...

Thượng tọa Thích Đức Thiện được công cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước (Nhiệm kỳ 2017-2022)

287
0

Theo Quyết định số 324/QĐ-HĐTS ngày 29/7/2022 của Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự được công cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước (Nhiệm kỳ 2017-2022.

Quyết định nêu rõ, công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022; Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đức Thiện có trách nhiệm cùng với tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022 triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tư 60/TT-HĐTS, và các quy định của Giáo hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

NGUYỄN ĐÔNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here