Trang chủ Tin tức TP.HCM: HT.Thích Minh Thông giáo giới đến tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni Đại...

TP.HCM: HT.Thích Minh Thông giáo giới đến tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

1260

PTVN – Sáng nay, 15/10/2020, tring khuôn khổ Đại Giới đàn Huệ Hưng, sau lễ truyền thọ Bồ-tát giới được thành tựu, Hoà thượng Tuyên Luật sư Thích Minh Thông đã có thời giáo giới về đại cương giới luật đến 111 tân Tỳ-kheo, 173 tân Tỳ-kheo Ni vừa thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 tại Hội trường chính Việt Nam Quốc Tự.

Hoà thượng Tuyên Luật sư đã giảng giải đến các tân Tỳ-khoe, Tỳ-khoe Ni các thuật ngữ căn bản trong Luật học Phật giáo như: tánh giới, giá giới; khai, giá, trì, phạm trong Giới luật Tỳ-kheo; phân biệt sự khác nhau giữa giới tướnggiới tánh của luật Tỳ-kheo (Thanh Văn giới) và Bồ-tát giới.

Hoà thượng Thích Minh Thông – Tuyên Luật sư Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Các vị tân học Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni đã hoan hỷ tín thọ những lời dạy tâm huyết của Hoà thượng Tuyên Luật sư – Bậc thầy dành trọn cuộc đời nghiên cứu, hành trì giữ gìn và xiển dương giới luật.


VẠN HƯNG