Thông điệp Phật đản Phật lịch 2549 – DL 2005 của Ban thường trực...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

GỞI TĂNG NI, PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2549 - DL 2005

Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ V – Giáo hội Phật giáo Việt Nam

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - TP. Hồ Chí Minh

2. Hoà thượng Thích Minh Châu - TP. Hồ Chí Minh

3. Hoà thượng Thích Hiển Pháp - TP. Hồ Chí Minh

4. Hoà thượng Thích Từ Nhơn - TP. Hồ Chí Minh

5. Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

Danh sách chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Ban thường trực Hội đồng...

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự

2. Hoà thượng Thích Minh Châu - Phó Chủ tịch Thường trựckiêm Viện trưởng Viện NCPHVN

3. Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực

4. Hoà thượng Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm phó Ban Tăng sự TW

Danh sách chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng chứng minh Giáo hội...

Danh sách chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Ban thường trực Hội đồng chứng minh và Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Dưới đây là Bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lời kêu gọi của Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Thực hiện ước nguyện thiết tha bao đời của tăng ni, Phật tử cả nước, Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được triệu tập, do thư mời của Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam và khai diễn từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Do Ban thư ký trình bày tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội

Diễn văn khai mạc Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam...

Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, chúng ta có được một hội nghị gồm đầy đủ đại biểu của các tổ chức, giáo gội, hệ phái Phật giáo trong cả nước: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo Khmer, Tăng ni và nam nữ cư sĩ, già và trẻ, từ mọi miền trên đất nước đã vân tập về đây, trong hội trường trang nghiêm và rực rõ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựng hoàn thành ngôi nhà Thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Lược sử Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Dự Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam có 165 đại biểu tăng ni, cư sĩ thay mặt cho 9 hệ phái Phật giáo trong cả nước; trong đó có 33 đại biểu thuộc Ban vận động thống nhất Phật giáo, 33 đại biểu tiêu biểu Phật giáo Việt Nam được Ban vận động mời (phía Bắc 11 và phía Nam 22), 23 đại biểu đại diện của Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, 22 đại biểu đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, 12 đại biểu đại diện cho Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, 10 đại biểu đại diện cho Ban liên lạc Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 7 đại biểu đại diện cho Giáo hội Tăng già Nguyên Thuỷ Việt Nam, 8 đại biểu đại diện cho Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước Tây Nam Bộ, 6 đại biểu đại diện cho Giáo phái Khất sĩ Việt Nam, 5 đại biểu đại diện cho Thiên Thai giáo quán tông, 6 đại biểu đại diện cho Hội Phật học Nam Việt, và 4 đại biểu dự thính Hội nghị

Bài xem nhiều