Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Dưới đây là Bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lời kêu gọi của Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Thực hiện ước nguyện thiết tha bao đời của tăng ni, Phật tử cả nước, Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được triệu tập, do thư mời của Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam và khai diễn từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Do Ban thư ký trình bày tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội

Diễn văn khai mạc Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam...

Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, chúng ta có được một hội nghị gồm đầy đủ đại biểu của các tổ chức, giáo gội, hệ phái Phật giáo trong cả nước: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo Khmer, Tăng ni và nam nữ cư sĩ, già và trẻ, từ mọi miền trên đất nước đã vân tập về đây, trong hội trường trang nghiêm và rực rõ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựng hoàn thành ngôi nhà Thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Lược sử Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Dự Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam có 165 đại biểu tăng ni, cư sĩ thay mặt cho 9 hệ phái Phật giáo trong cả nước; trong đó có 33 đại biểu thuộc Ban vận động thống nhất Phật giáo, 33 đại biểu tiêu biểu Phật giáo Việt Nam được Ban vận động mời (phía Bắc 11 và phía Nam 22), 23 đại biểu đại diện của Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, 22 đại biểu đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, 12 đại biểu đại diện cho Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, 10 đại biểu đại diện cho Ban liên lạc Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 7 đại biểu đại diện cho Giáo hội Tăng già Nguyên Thuỷ Việt Nam, 8 đại biểu đại diện cho Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước Tây Nam Bộ, 6 đại biểu đại diện cho Giáo phái Khất sĩ Việt Nam, 5 đại biểu đại diện cho Thiên Thai giáo quán tông, 6 đại biểu đại diện cho Hội Phật học Nam Việt, và 4 đại biểu dự thính Hội nghị

Bài xem nhiều