Sơ thiền

Nội dung cơ bản của Định học là Tứ thiền và Tứ không định, trong đó Sơ thiền là nấc thang đầu tiên của Tứ thiền (Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền). Để nhập định, bước vào Sơ thiền, trước hết phải vượt qua Năm triền cái. Triền cái là trói buộc và ngăn che, chính dục tham, sân, hôn trầm thuỵ miên, trạo hối, nghi đã trói buộc, ngăn che, làm chướng ngại thiền định.

Bốn hạng thuyết trình

Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, muốn diễn đạt, tuyên thuyết, trình bày một vấn đề trước hội chúng có sức thuyết phục cần thông suốt văn và nghĩa. Văn bản, kinh sách, tầm chương trích cú phải thông thuộc, đúng gốc, rõ ràng, đồng thời nghĩa lý, ý tứ của kinh văn phải hiểu rõ để diễn đạt mạch lạc, chính xác.

Ngủ ban ngày

Ngủ nghỉ là một trong những nhu cầu quan trọng của đời sống con người. Giấc ngủ có tác dụng trị liệu, nghỉ ngơi, thư giãn, phục hồi sức khỏe cho thân và tâm. Không ngủ, thiếu ngủ hoặc mất ngủ là bệnh hoặc sẽ dẫn đến bệnh. Tuy vậy, ngủ nhiều, ngủ quá thời gian cho phép cũng không phải là điều hay.

Mang y đẹp bị Phật quở

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu thì không thể thiếu chiếc áo”, xem ra chiếc áo của người tu cũng lắm vấn đề để bàn…

Dạy con

Người ta thường nói “cha mẹ sinh con, trời sanh tánh”, điều này có nghĩa tánh nết hay tính cách của con cái tùy thuộc vào nghiệp lực của nó, cha mẹ khó can thiệp vào.

Hạnh Phúc gia đình

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Lúc bất giờ Singàkala (Thi Ca La Việt), con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành đảnh lễ sáu phương. Khi được gặp Thế Tôn, Ngài dạy Singàkala về đạo nghĩa vợ chồng:

Thời điểm lý tưởng để nỗ lực tu hành

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana gọi các Tỷ kheo: Có năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ kheo, thế nào là năm? Tỷ kheo già yếu, bị bệnh chinh phục; Tỷ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục; khi có nạn đói, khất thực khó khăn; lúc có giặc cướp, dân chúng đều chạy trốn; khi Tăng chúng bị chia rẽ, có sự đấu khẩu, kết tội, tẩn xuất lẫn nhau.

Tôn Giả Đại ca Diếp

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Mahà Kassapa:

Cội nguồn của bất an

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

An cư

Một  thời, Thế Tôn ở Kosambì, tại khu vườn Ghosita, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm an ổn trú này, thế nào là năm?

Bài xem nhiều