Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Đạo Phật toàn dân và mở rộng công chúng của phattuvietnam.net

Đạo Phật toàn dân và mở rộng công chúng của phattuvietnam.net

134

Các tin trên Phattuvietnam.net phần lớn đều là tin Phật sự và thường kèm hình ảnh người tu sĩ Phật giáo.

Còn phần lớn các bài viết đều là bài về giáo lý, sinh hoạt giáo hội, phân tích những lý giải về những vấn đề Phật pháp, một số ít bài nặng tính chuyên sâu.

Vì vậy, về mặt chủ quan cũng như yêu cầu khách quan, trước đòi hỏi gia tăng số lượng bạn đọc, nhằm tác động hiệu quả hơn đối với bạn đọc rộng rãi trên tinh thần đạo Phật toàn dân, trang tin Phattuvietnam.net cần xác định lại đối tượng bạn đọc.

Trên quan điểm đạo Phật toàn dân, việc mở rộng đối tượng phục vụ của trang Phattuvietnam.net không có nghĩa chỉ là thay đổi nội dung ở phần chủ trương, mà cần phải thực hiện một cách triệt để, toàn diện trong đề tài, nội dung tin bài, đặc biệt chú trọng đến những đề tài, nội dung, vấn đề gắn liền với cuộc sống đời thường trong chìm ngập những lo toan ưu phiền với sự soi sáng để nhận thức, lý giải, giải quyết bằng giáo lý của đạo Phật.

Bản chất của việc thực hiện quan điểm đạo Phật toàn dân không phải là việc chuyển đổi đối tượng hóa độ, mà chỉ là việc mở rộng đối tượng hóa độ và gia tăng ảnh hưởng của đạo Phật lên toàn xã hội.

Vì vậy, việc thay đổi như trên của trang tin Phattuvietnam.net cũng chưa phải chỉ là việc chuyển đổi đối tượng công chúng hay nội dung trang tin, mà thực chất là yêu cầu mở rộng trang tin theo các yêu cầu mới.

Nội dung đã có cũng cần làm cho sâu sắc và trở nên dễ phổ cập hơn đối với người chưa có kiến thức cơ bản  về Phật học, nhưng có thể có học vấn cao, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp nhận nội dung Phật học từ trang tin Phattuvietnam.net một cách dễ dàng, thuận lợi, tạo đà cho một nhu cầu mới tìm hiểu Phật pháp đối với đa số bạn đọc.

Đạo Phật là đạo cứu khổ.

Vì vậy, một trang tin đạo Phật cho mọi người, theo quan điểm đạo Phật toàn dân cần thiết phải là một trang tin cứu khổ, mang lại an vui cho mọi người trên tinh thần đạo Phật. Điều này phải được thể hiện sao cho bạn đọc có thể dễ dàng tìm thấy những thông tin liên hệ đến nội dung như trên khi tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm.

Để đạt được mục tiêu như thế, cần phải nâng cao công tác biên soạn tin bài, công tác biên tập và phải có quá trình.

Điều này yêu cầu Phattuvietnam.net mở rộng số lượng cộng tác viên, nâng cao khả năng biên tập và liên tục bám sát nhu cầu tinh thần của đông đảo công chúng trên nền tảng đạo Phật.

Người viết bài theo hướng mở rộng trên quan điểm Đạo Phật toàn dân cho Phattuvietnam.net không cần phải là người uyên thâm Phật học, mà trước hết là những người có kinh nghiệm ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống với những thành công nhất định.

Số người như thế không phải là hiếm, nhưng viết thành bài hoàn chỉnh có thể không phải là việc dễ dàng đối với số đông.

Để giải quyết, cần có đội ngũ phóng viên tình nguyện làm công tác ghi nhận, chuyển tải. Đồng thời cũng cần đến sự quan tâm, hỗ trợ đối với những cộng tác viên có khả năng.

Đây là công việc pháp thí, vô úy thí.

Pháp thí, vô úy thí, cũng như tất cả mọi việc bố thí, đều chỉ có hiệu quả lớn lao khi nó được thực hiện trên bình diện rộng, đáp ứng nhu cầu của số đông và được chủ động thực hiện, phụ trách bởi một số ngày càng đông người hơn.

Vì vậy, tạo điều kiện sao cho số người viết bài cho Phatttuvietnam.net theo định hướng như trên là một khâu có ý nghĩa quyết định.

Chúng tôi sẽ hướng đến những giải pháp đề xuất cụ thể, sau bài viết có tính chất gợi ý chung này.

Một trang tin mang tính chất đạo Phật toàn dân, thực hiện quan điểm đạo Phật toàn dân đương nhiên phải là một trang tin có nhân sự đạo Phật toàn dân, vận hành theo cơ chế đạo Phật toàn dân, với năng lực đạo Phật toàn dân và tất nhiên, phải huy động được khả năng “toàn dân” về số lượng và chất lượng người tham gia thực hiện.

Mở rộng đối tượng công chúng của trang tin Phattuvietnam.net theo quan điểm đạo Phật toàn dân thực chất là nhắm đến mục tiêu nâng cấp mở rộng trang tin một cách toàn diện, căn cơ, thay đổi diện mạo trang tin một cách cơ bản, theo hướng phục vụ đạo pháp gắn liền với phục vụ bạn đọc toàn dân.

Làm điều này, đối với một trang tin điện tử, với đặc tính mở của nó, sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với các loại hình truyền thông khác, như báo giấy chẳng hạn. Tuy vậy, một trong những yêu cầu là trang tin Phatttuvietnam.net cũng cần từng bước chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa ở mức độ cao hơn nữa, với một số, dù không nhiều, biên tập, phóng viên làm việc toàn phần thời gian với mức đầu tư cao hơn.

Trang tin Phattuvietnam.net chúng ta hiện nay đã có một cái nền sẵn, khá rộng và khá chắc chắn, dù nhân sự vẫn hết sức giới hạn. Thuận lợi đó là hết sức cơ bản để chúng ta cơi nới ngôi nhà trang tin Phattuvietnam.net, để đón được nhiều nguời hơn đến thăm, trên cơ sở quan điểm Phật giáo toàn dân.

MT