Trang chủ Văn học Thơ Giác Ngộ

Giác Ngộ

141
0

 

Giữa cõi giới vô hình

Mong con đừng vô minh

Thân này đây nhỏ bé

Nên giác ngộ cứu mình.

 

Tu tập và chuyển hoá

Những nghiệp đã tạo ra

Từ muôn lượng kiếp trước

Giải trừ và tránh xa.

 

Thứ nhất tránh sát sanh

Không tà dâm, dối trá.

Không trộm cướp, sa đoạ

Tránh rượu chè bê tha.

 

Nên khởi tâm thiện lành

Mở lòng với chúng sanh

Gieo nhiều nhân thiện phước

Chay tịnh và phóng sanh.

 

Nên giữ thân, ý, khẩu

Thanh tịnh dù khổ đau

Vì tương thông trời đất

Không dễ gì giấu đâu.

 

Giữa kiếp sống vô thường

Mong con biết yêu thương

Để giữ tròn đức hạnh

Tinh thông mọi nẻo đường.


Diệu Quỳnh

Tam kỳ, 28/8/2020

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here