Trang chủ Văn hóa Chùa Việt Nam Hà Tỉnh: Chùa Phúc Khánh đón bằng di tích lịch sử –...

Hà Tỉnh: Chùa Phúc Khánh đón bằng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh

36
0

Chùa Phúc Khánh ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn – Hà Tĩnh) vừa được trao bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.


Chùa Phúc Khánh – Chùa Họ Đào vốn do Vua Lào ban tiền và vàng làm kinh phí xây dựng với mục đích thờ Đức Đại vương Đào Quang Nhiêu và Hòa Quận công Đào Viết Hòa.

Theo truyền ngôn của dòng họ thì khi ông Đào Viết Hòa hộ giá Vua Lào về nước, Vua Lào đã chia đôi ấn tín để làm vật làm tin, hẹn ngày tái ngộ sẽ dùng làm dấu hiệu để nhận diện.

Sau khi lên ngôi thiết lập chính quyền mới và củng cố quyền lực, Vua Lào đã sai người mang vàng bạc, châu báu sang Phố Châu tìm lại Hòa Quận công Đào Viết Hòa và các hậu duệ để ban thưởng và cảm ơn. Vua Lào đã cho tiền vàng với mục đích xây dựng chùa Phúc Khánh làm nơi thờ Đại vương Đào Quang Nhiêu và Quận công Đào Viết Hòa nhằm tri ân đối những người đã nhiệt tình giúp đỡ Nhân dân Lào.

Tuy chưa xác định được thời gian xây dựng nhưng căn cứ vào năm mất của Quận công Đào Viết Hòa (1721) thì có thể ước lượng thời gian tạo lập Chùa Phúc Khánh vào sau thập niên 20 của thế kỷ XVII, cách đây khoảng 300 năm.

Chùa Phúc Khánh là di tích Phật giáo, lưu niệm nhiều danh nhân của dòng họ Đào ở Hương Sơn, đã có nhiều công lao, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Hiện nay, Chùa Phúc Khánh do dòng họ Đào Hương Sơn trực tiếp bảo vệ và thực hiện các nghi thức tôn giáo truyền thống. Di tích được dòng họ trông coi, chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ cẩn thận, chu đáo.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn Phố Châu và con cháu dòng họ Đào tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và kêu gọi các nguồn lực, kinh phí để đầu tư tôn tạo các hạng mục của ngôi chùa đảm bảo phù hợp với lịch sử; bảo vệ và tổ chức các hoạt động tâm linh đúng quy định.

Ông Hồ Thái Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn

Hữu Trung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here