Trang chủ Văn học Thơ Kính dâng Thầy

Kính dâng Thầy

361
0
Bao nhiêu khoản khổ thầy kham

Mấy ai biết được tâm Thầy bao dung


Thầy từ Quảng Ngãi nam du
Vào trường học đạo, quyết tu độ đời
Với chí nguyện bao la rộng lớn
Thầy lập am, mở lớp chiêu sinh
Dạy người con chữ câu kinh
Biết bao thế hệ học sinh nhớ Thầy
Nhân duyên đến, tiếp tăng độ chúng
Thầy dưỡng nuôi hơn cả trăm người
Tấm gương tinh tấn rạng ngời
Tình thương rộng lớn đạo đời nhớ ghi
Thầy từng nói một đời tu đạo
Lập tăng đoàn tu học cùng nhau
Không phân nam bắc thân sơ
Bởi tình huynh đệ thầy trò phủ bao
Thầy thương tăng chúng công bằng
Cho ăn cho học mọi người như nhau
Đệ tử lớn xin ra hành đạo
Thầy dốc lòng kêu gọi trợ duyên
Không phân y chỉ, bổn sư
Miễn là tu học với Thầy Thầy lo
Tâm thầy rộng, lòng người còn hẹp
Chưa đủ duyên đảm việc lớn hơn
Thầy về gầy dựng sơn môn
Trùng tu xây dựng Từ Lâm tổ thầy
Gian nan Thầy chẳng chối từ
Đi từng tự viện thỉnh mời đệ huynh
Cùng hàng sư cháu tỉnh quê
Quy về kiết hạ an cư đến giờ
Thầy cũng thỉnh chư tôn giáo phẩm
Từ trung ương cho đến địa phương
Quang lâm thuyết giảng chứng minh hộ trì
Từ Lâm một thuở huy hoàng
Bao năm tan tác nhờ Thầy phục hưng
Thương Phật giáo tỉnh nhà còn yếu
Thầy phát tâm vận động chư tăng
Hết lòng mở đại giới đàn
Truyền trao giới pháp cho hàng hậu sinh
Sau khi Phật sự viên thành
Thầy liền từ giã đi vào lại nam
Bao nhiêu khoản khổ thầy kham
Mấy ai biết được tâm Thầy bao dung
Xong Phật sự tâm Thầy mãn nguyện
Bởi sức Thầy đã kiệt trước lâu
Những mong Vĩnh Đức bền lâu
Anh em chung sống thuận hoà giúp nhau
Thầy ráng chọn có người kế tục
Theo hạnh Thầy gìn giữ tông môn
Thương yêu đùm bọc lẫn nhau
Kẻ thành trợ giúp kẻ quê còn nghèo
Nào ngờ
Lời Thầy còn vẳng đâu đây
Hình Thầy còn đó chữ Thầy còn ghi
……

 


THÍCH HẠNH CHƠN (theo Chùa Tịnh Minh)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here