Trang chủ Tin tức TP. HCM: Tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn

TP. HCM: Tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn

334
0

Ni truổng nguyên là Chánh thư ký Ni bộ Bắc tông; Giám học Phật học Ni viện Từ Nghiêm; Phó chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học quận 8; Viện chủ chùa Sắc tứ Huệ Lâm (phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ tưởng niệm có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Chơn – TV HĐCM TƯ GHPGVN; HT.Thích Tịnh Hạnh – UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng Ban Tài chính BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Nhật Quang – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Đạt Đạo – UV HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử trung ương, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM; HT. Thích Như Tín – Phó ban trị sự GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Huệ Văn – Phó thư ký GHPGVN TP.HCM; NT. Thích nữ Như Châu – Trưởng phân ban đặc trách Ni giới TP.HCM; NT. Thích nữ Như Hải – Viện chủ Tổ đình Từ Nghiêm (quận 10); NT. Thích nữ Tắc Tuyết – Trụ trì chùa Long Nhiễu (quận Thủ Đức), v.v…

Ni trưởng Giác Nhẫn sinh ngày 26 tháng 10 năm Kỷ Mùi (1919) tại xã Long Hồ tỉnh Vĩnh Long thuộc miền Nam nước Việt trong một gia đình thế gia vọng tộc. Cụ cố là Lê Đình Đức – Lại bộ thượng thư triều Nguyễn. Cụ ông thân sinh là Lê Đình Hiều – Nghị viên Hội đồng tỉnh Vĩnh Long thọ Ưu Bà Tắc Bồ tát giới pháp danh Tâm Ngộ tự Giác Minh, cụ bà thân mẫu là Bùi Thị Trỉ thọ Ưu Bà Di Bồ tát giới pháp danh Diệu Đạt.

Gia đình Ni trưởng Giác Nhẫn có năm chị em gái, sau khi người chị cả mất sớm cũng chính là nguồn động lực giác ngộ lý vô thường cho bốn chị em còn lại. Hai chị lớn thứ năm và thứ sáu tìm đường xuất gia với sư cụ Chánh Quả chùa Kim Huê (Sa Đéc) được ban cho pháp danh Tâm Nhàn tự Hồng An và Như Thái tự Hồng Khoan.

Ni trưởng Tâm Nhàn viên tịch năm Canh Ngọ (1990) trụ thế 82 tuổi, 53 hạ lạp. Ni trưởng Như Thái viên tịch năm Bính Dần (1986) trụ thế 71 tuổi, 40 hạ lạp. Nhị vị Ni trưởng đều là bậc danh đức trong chốn tòng lâm Ni bộ.

Phần Ni trưởng Giác Nhẫn vào năm 18 tuổi đã ly gia cắt ái, cũng thế độ với sư cụ Chánh Quả chùa Kim Huê được ban cho pháp danh Giác Nhẫn tự Hồng Tịnh thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Một người em gái út song bào cùng Ni trưởng Giác Nhẫn cũng xả tục xuất gia là Ni sư Giác Bổn.

Năm 20 tuổi, Ni trưởng thọ giới Thức Xoa Ma Na và đăng đàn thọ Cụ túc giới lúc 26 tuổi, sư cụ Kim Huê làm đàn đầu, Hòa thượng Đông Hưng (tức Hòa thượng Hành Trụ) làm giáo thọ A Xà Lê. Năm 1957, Sư trưởng Như Thanh hợp cùng chư Ni thành lập Ni bộ Nam Việt. Đây là tổ chức Ni giới đầu tiên ở miền Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Tăng già Nam Việt do Hòa thượng Thiện Hòa làm Trị sự Trưởng. Ni trưởng Giác Nhẫn được bầu nhiệm vụ Chưởng bộ tịch trong Ban quản trị Ni bộ khóa đầu tiên. Cùng thời gian này, Ni trưởng đảm nhiệm Giáo thọ sư tại chùa Giác Thiên (Vĩnh Long) do hai Ni trưởng Tâm Nhàn và Như Thái mở lớp sơ cấp Phật học tại đây.

Năm Quý Mão (1963) khi Phật giáo lâm pháp nạn, tín đồ Phật giáo Việt Nam nhứt tề nỗi dậy đấu tranh, Ni trưởng Giác Nhẫn cũng góp phần vận động Ni giới miền Tây Nam bộ cùng tham gia đấu tranh cho đạo pháp. Đến khi cuộc vận động Phật giáo thành công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời, Ni trưởng lãnh nhiệm vụ Chánh thư ký Ni bộ Bắc tông kiêm Giám hộc Ni trường Từ Nghiêm. Tiếp đó, Ni trưởng lãnh chùa Sắc tứ Huệ Lâm – một ngôi chùa cổ gần như hoang phế. Đến năm 1970, Ni trưởng tiến hành trùng tu lần đầu, 20 năm sau chùa lại xuống cấp nên Ni trưởng dùng tiền bán ngôi Từ đường ở quê nhà hợp cùng hai sư bà Tâm Nhàn, Như Thái trùng tu lần thứ hai như quy mô hiện nay. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập thì nơi này mở lớp sơ cấp Phật học đào tạo học chúng tiếp nối chí nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thời gian này cũng có sửa chữa thêm để học chúng tiện bề tu học.

Vào năm Quý Mùi (2003) tháng 2 ÂL trước Lễ vía Phật xuất gia một ngày, Ni trưởng Giác Nhẫn đã an tường xả báo thân, trụ thế 85 tuổi đời, 63 hạ lạp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here