Hồi ký về Đức Pháp chủ Đệ tam Thích Phổ Tuệ

Duyên khởi Viên Minh, đầu năm 2001. Tác giả được trải nghiệm đời sống tu học tại chùa Ráng. Thời gian trôi qua vừa tròn...

Thiền sư Vô Ngôn Thông

Vô Ngôn Thông là một vị sư người Trung Quốc, nhưng có công truyền bá Phật giáo vào Việt Nam. Sư đến Việt Nam...

Ký sự tang lễ Đức Đệ tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ tại chùa...

Cụ ơi, vậy là sáng mai chúng con phải đưa tiễn cụ vào đất mẹ rồi. Mấy ngày qua, các đoàn của Đảng, Chính...

Khoa thỉnh Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Rừng thiền trầm thủy hương xông, Chiên đàn tuệ uyển vun trồng công lao. Vót hình cây có giới đao, Lò lòng khói tỏa ngạt ngào kính...

Lời ai điếu Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Than ôi! Vô thường là lẽ thường, Đức Thế Tôn tịch diệt Song Lâm Tịch diệt nào có diệt, Ngài Đạt Ma còn quảy gót về...

Hòa thượng Phổ Tuệ và chiếc khăn hơn cả vương miện

Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã được Đức Phật gọi về bên Phật vào...

Ngẫm chất tuệ của triết lý Phật giáo qua những việc nhỏ của Cụ...

Lần đầu tiên đến Chùa Ráng, tôi ôm theo bó hoa. Cụ Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ cho phép tôi thay hoa trên bàn...

Cụ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong trái tim tôi

Hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021, một con người phi thường và hiếm có đã ra đi về cõi Phật. Cụ Đại lão...

Thích Phổ Tuệ: Vị Thánh tăng của thời đại

Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 44.000 tăng ni, 15.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Với...

Tiểu sử Đức Đệ tam Pháp chủ – Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ...

1. Thân thế Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12-4-1917 tại thôn 5, xã Phùng Thiện, tổng...

Bài xem nhiều