Giáo dục xã hội: PGVN đang đứng trước sự lựa chọn khắc nghiệt

Tính khắc nghiệt ở sự lựa chọn của Phật giáo Việt Nam là, để chấn hưng và phát triển Phật giáo, chỉ có lựa chọn là đẩy mạnh lãnh vực hoạt động giáo dục xã hội. Bằng ngược lại, không quan tâm gì đến lãnh vực giáo dục xã hội, Phật giáo Việt Nam sẽ tự giới hạn trong hoạt động cầu cúng, nghi lễ, ma chay, và có đi xa hơn, thì chỉ là hoạt động từ thiện.

Hoạt động giáo dục: con đường đưa đạo pháp đến với giới trẻ

Ở bậc đại học, nhiều trường đại học tôn giáo ở nước ngoài đã chủ động đến các trường trung học, đại học ở Việt Nam vừa tuyển sinh du học, hợp tác đào tạo, vừa tìm đối tượng học sinh giỏi cấp học bổng. Dường như, không nghe nói đến các trường do Phật giáo điều hành trong các hoạt động này.

Cái nhìn của Thiền về nền giáo dục hiện đại

Nền giáo dục nổi có tính chất cứng nhắc, trong khi nền giáo dục ngầm không có đường lối cố định. Với Thiền Phật giáo, nền giáo dục ngầm hay “thực hành,” không phải là thấp kém hơn nền giáo dục nổi.

Đạo Phật và vấn đề giáo dục thanh thiếu niên Phật tử

Đề ra chính sách thích hợp tạo hành lang pháp lý, xây dựng đội ngũ nhân sự có khả năng và một kế hoạch hoạt động ngắn và dài hạn thật hợp lý, như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp về lãnh vực hoằng pháp cho Thanh thiếu niên, sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng xã hội an lac và văn minh.

Phương cách dạy Phật pháp cho trẻ em

Trong bài viết này tôi chỉ có thể đưa ra một phác họa nhỏ của Giáo dục Phật giáo. Thực tế mỗi phần tiêu đề cần có một bài tham khảo cho chính nó. Tôi hy vọng tôi đã làm đúng trong việc chỉ ra cho cha mẹ phật tử những nguy hiểm về sự thờ ơ không giáo dục cho con em của họ.

Thân giáo chuyện cũ vẫn nói

Thân giáo tức là giáo dục, giáo hóa người khác bằng chính bản thân mình. Khái niệm này không xa lạ gì trong đạo Phật. Cuộc đời Đức Phật - đấng cha lành của tất cả chúng ta là một tấm gương tuyệt vời về thân giáo. Và noi gương Ngài bao nhiêu vị đệ tử cũng bằng thân giáo mà giáo hóa được bao nhiêu người mê mờ lầm lạc trở về với con đường chính.

Đề xuất giảng dạy bộ môm kỹ thuật audio-video ứng dụng trong các học...

Sau khi loạt bài Khai thác công nghệ truyền hình phục vụ hoạt động hoằng pháp đăng tải gần một năm trên tập san Pháp Luân, tác giả đã nhận được một số ý kiến khích lệ từ các bậc tôn túc về những đề xuất cụ thể của loạt bài viết.

Đào tạo từ xa hiện đại, nhu cầu lớn của giáo dục Phật giáo...

PGVN rất cần một ngôi trường đủ các cấp, từ sơ cấp đến đại học, trùm lên phạm vi cả nước, xây dựng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại (TV, video, internet) như Thái Lan đã có.

Vấn đề đào tạo cư sĩ hoằng pháp

Thời gian gần đây, vấn đề giáo dục người cư sĩ được quan tâm, dù hơi muộn, nhưng chỉ có tính đối phó các thách thức trước mắt hơn là kế lâu dài và bền vững. Trên sách lược vĩ mô vẫn chưa thấy bóng dáng và lối đi cho hàng ngũ cư sĩ. Đã đến lúc chúng ta phải tập trung vào kế hoạch trồng người .

Tìm hiểu tư tưởng giáo dục của từ "Khất sĩ"

Khi nói đến vấn đề giáo dục Phật giáo, tức là đang đề cập đến quá trình giáo dục của Phật giáo. Có thể nói quá trình đó đòi hỏi phải xác định rõ ràng về mục đích giáo dục, phương pháp giáo dục và nội dung giáo dục v.v... đối tượng tham gia thực hiện quá trình giáo dục ấy chính là Thầy và Trò.

Bài xem nhiều