Trang chủ Tin tức Trường hạ Bảo Ngạn (Phú Thọ) khánh lạp Đức Pháp chủ

Trường hạ Bảo Ngạn (Phú Thọ) khánh lạp Đức Pháp chủ

108
0

Nhân dịp khóa Hạ hậu an cư sắp được viên mãn, ngày 07/8/Tân Mão (09/4/2011) để tạo điều kiện cho Tăng Ni hạ trường được thể hiện sự tôn kính, tri ân và lân mẫn với các vị trưởng lão trong Giáo Hội học hỏi kinh nghiệm tu học, Ban chức sự Hạ trường Chùa Bảo Ngạn do Đại đức Thích Minh Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban tổ chức khóa an cư  Tỉnh hội Phật giáo Phú Thọ, Phó duy na cùng Đại đức Thích Minh Thuận – Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ, Chánh duy na, đã tổ chức cho Tăng Ni về tùy hỷ Hạ trường chùa Viên Minh và đỉnh lễ  khánh lạp Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Pháp chủ GHPGVN.

Ngài là một vị Trưởng lão Long tượng của Phật giáo Việt Nam. Ngài sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hiện đang Trụ trì Chùa Giáng (chùa Viên Minh), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội và Ngài đã có những đóng góp to lớn cho Phật giáo Việt Nam.

Cuộc đời của Ngài là một huyền thoại, gần một trăm tuổi đời, xuất gia từ khi mới lên năm tuổi, gần tám mươi tuổi vẫn còn ra đồng làm lụng tự nuôi thân để ngày đêm miệt mài nghiên cứu kinh Phật theo nếp của Tổ xưa.

Ngài cũng có những đóng góp lớn trong nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật về Phật học như: Đại từ điển Phật học, Đại Luật, Đại tạng kinh Việt Nam, Đề cương Kinh Pháp Hoa, Kinh Bách Dụ, Phật Tổ Tam Kinh, Phật học là Tuệ học…

Sau đó đoàn tiếp tục đi tùy hỷ Hạ trường chùa Hội Xá – Thường Tín – Hà Nội, đỉnh lễ  khánh lạp Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Bích (Tổ Hội, Cụ Hội Xá), thành viên HĐCM TW GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo Hà Nội, đương kim Viện chủ Tổ đình Hội Xá – Thường Tín – Hà Nội.

Năm nay Ngài đã sang tuổi 98, đồng tử xuất gia từ năm sáu tuổi, trì đại giới đã 79 năm, là Trưởng lão cao niên bậc nhất của Phật giáo nước nhà, tiêu biểu về chân tu, đạo hạnh, thuần chất, lão thực, có nhiều mật hạnh bất khả tư nghì.

Ngài là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo.

Sau đây là một số hình ảnh:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here