Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Ủng hộ trùng tu chùa Sắc Tứ Khải Đoan (Đắc Lắc)

Ủng hộ trùng tu chùa Sắc Tứ Khải Đoan (Đắc Lắc)

117
0

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Chùa Sắc Tứ Khải Đoan   
                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
117 Phan Bội Châu – Tp _ BMT                                                           —–«—–
Đt:0500.3853837 –  0975703903                              Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 10 năm 2011

TÂM THƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni các Tự viện
Kính thưa Quý Ban Đại Diện Huyện Hội Phật Giáo, các Cơ sở
Thưa Quý Phật tử đạo tâm, các Tổ chức kinh tế, các nhà doanh nghiệp cùng thiện tín thập phương xa, gần.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Trụ sở tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Dak Lak, là ngôi chùa trung tâm của tổ chức Phật giáo Tây Nguyên. Từ cảnh chùa nầy, hàng trăm đơn vị Cơ sở, các chùa vùng Tây Nguyên được nhân lên và không ngừng phát triển.

Chùa Khải Đoan còn là một trong những điểm du lịch của khách thập phương chiêm quan lễ bái, là trung tâm lễ hội của Phật giáo với nhiều sự kiện quan trọng; các hội nghị, hội thảo của Giáo hội từng được tổ chức tại đây.

Đặc biệt, thời kỳ chống ngoại xâm đòi bình đẳng Tôn giáo và chủ quyền dân tộc, đấu tranh vì độc lập tự do, ngọn lửa Thích Quảng Hương đã từ Khải Đoan mà bùng phát giữa đất Sài Gòn, sau ngày pháp nạn 20/8/1963 của thế kỷ trước.  Ngày mà quân đội Mỹ Diệm đã triệt hạ Phật giáo, đánh chiếm chùa chiền, bắt bớ Tăng, Ni và các thành phần yêu nước, tại miền Nam Việt Nam.

Chùa được tôn tạo từ năm 1951 đến nay vừa trọn 60 năm. Suốt thời gian ấy, biết bao phen tu sửa, chỉnh trang hòng chống chõi với thời tiết khắc nghiệt, với đạn bom tàn phá. Hiện dấu vết bom đạn vẫn còn hằn lên vách ván, tường vôi, lên nền và mái ngói. Các điện thờ đã đến thời kỳ mục vữa, dột nát.

Trước sự thể ấy của một trung tâm tín ngưỡng truyền thống dân tộc, của một Trụ sở Phật giáo tỉnh nhà; lãnh đạo Phật giáo tỉnh cùng chư Tăng và thiện tín ước nguyện Đại trùng tu ngôi Phạm Vũ Khải Đoan hòng đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt Phật sự, xứng đáng là ngôi Phật tự của tỉnh, hài hòa bản sắc văn hóa Tây Nguyên, một điểm tham quan du lịch tâm linh của thập phương thiện tín, của du khách trong và ngoài nước.

Dù đã tâm nguyện nhiều năm qua, nhưng với một công trình vừa mang tính lịch sử, vừa đáp ứng phong cách kiến trúc Tôn giáo; công tác Đại trùng tu toàn bộ ngôi Phạm Vũ, từ các điện thờ, khu lưu trú khách Tăng, nơi ăn ở sinh hoạt của Tăng chúng và thiện tín thập phương… cho nên kinh phí đòi hỏi rất lớn và thời gian hoàn thành từ 5 đến 7 năm. Tất cả đó, tùy vào Phật lực gia hộ, sự quan tâm của Chư Tôn Đức và sự phát tâm của toàn thể thiện tín xa, gần.Vì vậy, thay mặt Giáo hội tỉnh, Bổn tự Khải Đoan và Ban tái thiết, chúng tôi kính gởi đến Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, chư Phật tử đạo tâm, Quý tổ chức kinh tế, các nhà doanh nghiệp, các Ban Đại Diện Huyện Hội, Cơ sở cùng thiện tín thập phương xa, gần bức tâm thư nầy mong được sự gia trì nguyện lực của Chư tôn đức, sự chung sức chung lòng của toàn thể thiện tín trước Phật sự trọng đại nầy, để sớm được hoàn thành như sở nguyện.

Một tấm ngói lợp lên ngôi Phạm Vũ
Muôn đời sau con cháu hưởng phúc lành
Một viên gạch che kín ngôi Phật tự
Ngàn đời sau con cháu thọ đức dày.

Kính nguyện hồi hướng công đức của tất cả chúng ta lên mười phương chư Phật chứng giám.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 TM. Chùa Sắc Tứ Khải Đoan
                    Trụ trì
                   đã ấn ký
Tỳ Kheo. THÍCH CHÂU QUANG

Qúy chư tôn đức tăng ni, quý mạnh thường quân, quý ân nhân, quý Phật tử đạo tâm xa gần, phát tâm cúng dường xin gửi về:
 
 
Hoàng Văn Trí – Thích Hải Thông
Số Tài Khoản: 101010002861923
Ngân Hàng Công Thương Dak Lak

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here