Giáo hội phát triển bền vững là công đức chung của Tăng Ni Phật...

Nhớ lại những ngày thành lập GHPGVN, tôi đã được chứng kiến và đồng hành từng bước thăng trầm trong suốt chặng đường xây dựng và củng cố Giáo hội. Tôi khẳng định GHPGVN ra đời là một sự kiện tất yếu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, song nó phải có thời cơ. - HT. Thích Thanh Tứ

Diễn văn Đại lễ Phật đản 2549: Phát triển bốn tâm vô lượng để...

Hôm nay, toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hân hoan cung kính đón mừng ngày Khánh đản của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta một lòng hướng về đất Phật, vườn Lâm Tỳ Ni, nay thuộc nước Nepal, nơi đây, dưới cội cây Vô ưu trong ánh sáng từ bi và trí tuệ, Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở đời, mang tín hiệu của thông điệp cứu khổ gởi đến loài người.

Thông điệp Phật đản Phật lịch 2549 – DL 2005 của Ban thường trực...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

GỞI TĂNG NI, PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2549 - DL 2005

Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ V – Giáo hội Phật giáo Việt Nam

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - TP. Hồ Chí Minh

2. Hoà thượng Thích Minh Châu - TP. Hồ Chí Minh

3. Hoà thượng Thích Hiển Pháp - TP. Hồ Chí Minh

4. Hoà thượng Thích Từ Nhơn - TP. Hồ Chí Minh

5. Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

Danh sách chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Ban thường trực Hội đồng...

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự

2. Hoà thượng Thích Minh Châu - Phó Chủ tịch Thường trựckiêm Viện trưởng Viện NCPHVN

3. Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực

4. Hoà thượng Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm phó Ban Tăng sự TW

Danh sách chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng chứng minh Giáo hội...

Danh sách chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Ban thường trực Hội đồng chứng minh và Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Dưới đây là Bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lời kêu gọi của Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Thực hiện ước nguyện thiết tha bao đời của tăng ni, Phật tử cả nước, Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được triệu tập, do thư mời của Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam và khai diễn từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Do Ban thư ký trình bày tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội

Diễn văn khai mạc Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam...

Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, chúng ta có được một hội nghị gồm đầy đủ đại biểu của các tổ chức, giáo gội, hệ phái Phật giáo trong cả nước: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo Khmer, Tăng ni và nam nữ cư sĩ, già và trẻ, từ mọi miền trên đất nước đã vân tập về đây, trong hội trường trang nghiêm và rực rõ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựng hoàn thành ngôi nhà Thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Bài xem nhiều