Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Khi bắt đầu viết về thiền sư Thích Nhất Hạnh, chúng tôi phát hiện ra nhiều ghi chép, phỏng vấn của ông về các...

Những năm tháng ‘dấn thân’ của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" và cả cuộc đời ông đã hoạt động không...

Thiền sư Nhất Hạnh! Thầy Nhất Hạnh! Sư Ông Làng Mai!

Thiền sư Nhất Hạnh! Thầy Nhất Hạnh! Sư Ông Làng Mai! Ngài là một thiền sư, một bậc thầy có ảnh hưởng lớn trên thế...

Ông thầy tu của cả mọi thời

PTVN - Hình ảnh quen thuộc và đại chúng mà mọi người thường biết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh không nói lên được...

Cuộc đời thiền sư Thích Nhất Hạnh qua ảnh

Thiền sư Thích Nhật Hạnh lúc 16 tuổi ở Huế, sau khi ngài quy y. Ông sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung,...

Thích Nhất Hạnh (1926-2022): Người đánh khẽ tiếng chuông tỉnh thức cho thế giới

Trong suốt quá trình lịch sử Việt, trên bình diện triết và đạo học, trí thức Việt chỉ có giao lưu với thế giới...

Tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa...

Đại diện BTS Phật giáo Quảng Ninh, Hà Nam, Sơn La, Bắc Kạn viếng...

Tối ngày 20/01/2022, Hoà Thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo...

Thông bạch: Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thanh...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ______________ Số: 002/TB-HĐCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________Hà...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực, chủ động tham gia xây dựng...

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Giáo hội Phật...

Bài xem nhiều