Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29, 30 &31 tháng giêng)

“Như từ một đống hoa, Nhiều tràng hoa được làm, Cũng vậy thân sanh tử, Phải làm nhiều việc lành.”

Người Ðóng Xe Hay Pacetana.

Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsi, Isipatana, chỗ Vườn Nai, tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

Bốn hạng người

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapndika, gọi các Tỷ kheo. "Này các Tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, không có mưa; có mưa, không có sấm; không sấm và không mưa; có sấm và có mưa."

Đọc kinh Bổn Sanh: Chuyện điềm lành lớn

Trong đời sống hàng ngày, nhiều người thường hay chú ý đến những điềm “hên, xui”. Khách hàng sáng sớm tới hỏi mà không mua thì “xui”. Mở hàng gặp người “nặng vía” thì xui.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20, & 21 tháng hai)

Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong tài sản. Thế nào là năm?

Chúng sinh

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rồi Tôn giả Ràdha đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: “Chúng sanh, chúng sanh”, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là chúng sanh?

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17, & 18 tháng hai)

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong các đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Dạy con từ thuở còn thơ

Ràhula là con trai duy nhất của thái tử Siddhattha (Tất Đạt Đa) và công chúa Yasodharà (Gia Du Đà La). Rahula chào đời ngay trước lúc thái tử Siddhattha rời bỏ hoàng cung và xuất gia năm lên bảy, đúng vào dịp Đức Thế Tôn trở về thăm kinh thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) một năm sau ngày thành đạo.

Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật

Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A-di-đà là một pháp môn tu của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được "đới nghiệp vãng sanh"

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 29, 30 và 31 tháng năm)

Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy động. Tại đấy,người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, sò, các hòn sạn, sỏi, các đàn cá qua lại. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy, vị tỷ kheo với tâm không bị khuấy đục, sẽ biết được lợi ích của mình, biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh. Vì cớ sao? Vì tâm không bị khuấy đục.

Bài xem nhiều