Người ác và người thiện

Một người sống lương thiện lúc nào cũng tâm nguyện làm lành tránh dữ. Nhưng để thực sự trở thành người hiền đúng nghĩa là chuyện không dễ dàng, bởi trong tâm ta vốn chứa lẫn lộn vô số mầm thiện ác.

Đức Phật nói về sư giả

Trong bối cảnh việc sư giả đang thu hút sự quan tâm của công luận, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một bài kinh, trong đó, Đức Phật đã nói về hiện tượng sư giả.

Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc).

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19,20 và 21 tháng tư)

Ta sẽ giảng Pháp kính (gương Chánh Pháp) để Thánh đệ tử, sau khi đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục,sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác.”

Bản tình ca duy nhất trong Kinh Điển Pali

Thành kính vì qua đó cứ như nghe được cả giọng nói Phạm Âm của đức Phật và mát ruột vì độc giả cứ mơ hồ thấy ra một phương trời Cổ Ấn thái bình thạnh trị có bầy nai hiền tung tăng giữa một cánh rừng trụ xứ của các bậc Sa-môn hiền thánh. Từng trang kinh lúc này đã ra một đạo tràng tinh khiết chẳng nặng mùi khói nhang tín ngưỡng của đời mạt pháp.

Kinh Bốn pháp an lạc (*)

Nhìn thẳng cuộc sống hôm nay, hầu như mọi mặt đều tăng tốc, sự phát triển từ hình thức vật chất đến tâm lý tinh thần của con người.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 07, 08, 09 tháng ba)

Hương các loại hoa thơm đều không thể bay ngược chiều gió. Nhưng hương đức hạnh của người chân chính có thể ngược gió bay đến khắp mọi nơi.

Sống với người thứ hai

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, rồi Tôn giả Migajàla đi đến bạch Thế Tôn: “Sống một mình! Sống một mình!” được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai?

Cội nguồn của bất an

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20, & 21 tháng hai)

Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong tài sản. Thế nào là năm?

Bài xem nhiều