Ước rằng mẹ khỏe như xưa

Tết năm nay, con lại nhớ năm xưa, Nhớ mỗi đêm, mẹ thức khuya may vá, Những chiếc áo, chiếc quần cho 6 đứa, Để kịp mặc,...

Thử nhận diện thiền trong thơ Việt Nam đương đại

Thơ Thiền vốn có truyền thống lâu đời trong Văn học Việt Nam, từ thời Lý Trần, khi Phật giáo hưng thịnh với những...

Ăn Chay Có Lợi Lắm

Được thân người khó biết bao!                                     ...

Vu lan nhớ mẹ                                

           (Thương tặng hiền thê: Trần thị Anh Loan) Xa Mẹ bao năm, nhớ vô vàn, Làm thơ tặng Mẹ, cầu...

Giác Ngộ

  Giữa cõi giới vô hình Mong con đừng vô minh Thân này đây nhỏ bé Nên giác ngộ cứu mình.   Tu tập và chuyển hoá Những nghiệp đã tạo...

Hòa thượng Bích Liên : Văn Uyển

"Cảnh chùa ông Núi cảnh cheo leo, Cái cuộc trời xây khéo đủ đều;" VỊNH CẢNH CHÙA THẬP THÁP Ở BÌNH ĐỊNH Có sư Hoán Bích ở...

Ngọc trên đường bùn

  Tuy là thầy của Nhật Hoàng Thiền sư vẫn thích lang thang du hành Ngài tuy đã rất nổi danh Vẫn làm khất sĩ dạo quanh khắp...

Thơ tiễn em bé trong vụ đổ cây trong trường Tiểu Học

Tiễn con ! Sáng nay bình yên ba hỏi con ăn gì Con thơ ngây nói thích mỳ ý ba ơi Ừ , xe thồ đây ,...

Ân oán

Cỏ cây, sinh vật thời xưa Đều cùng biết nói, lại vừa biết nghe Riêng loài người giỏi mọi bề Được tôn chúa tể chính vì trí...

Kính dâng Thầy

Bao nhiêu khoản khổ thầy kham Mấy ai biết được tâm Thầy bao dung Thầy từ Quảng Ngãi nam du Vào trường học đạo, quyết tu độ...

Bài xem nhiều