Trang chủ PGVN GHPGVN Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sẽ tổ chức...

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến

270

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ban hành Thông tư số 245/TT-HĐTS về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Theo đó, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quyết định thay đổi việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Tất cả các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Trị sự chỉ tổ chức Đại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN vào cùng một buổi trực tuyến sáng 07/11/2021.

Các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố không tổ chức riêng lẻ và tập trung nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Bảo Nguyễn